NLFR
Zeezeilschool voor alle niveaus

Opleidingscheques of KMO-portefeuille?

Ben je werknemer?

Bij inschrijving geef je aan of je van deze cheques wenst gebruik te maken (zie inschrijvingsformulier).

Dan krijg je van ons een gedetailleerd stappenplan met
- het exacte bedrag,
- de exacte betalingsformaliteiten.

Wacht met bestellen van de opleidingscheques tot je van Altaïr Vaarschool vzw een stappenplan hebt ontvangen.

Wie kan er gebruik van maken?
Ben je werknemer in loondienst, dan kan je gebruik maken van opleidingscheques voor werknemers. Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst, ambtenaren en interim krachten die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest wonen én werken, kunnen er gebruik van maken. De opleiding dient arbeidsmarktgericht te zijn.
Wie kan er geen gebruik van maken? Werklozen, gepensioneerden of jongeren (tussen 16 en 25 jaar) met een studentenovereenkomst of die minder dan 80 uren per maand werken.

Let wel... de opleiding moet arbeidsgericht zijn.
De opleidingen die gevolgd worden moeten passen in het kader van loopbaanbegeleiding en vastgelegd zijn in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Indien je opleiding niet voortvloeit uit een loopbaanbegeleiding, dient de opleiding erkend te zijn binnen het betaald educatief verlof, zoniet kan deze niet betaald worden met opleidingscheques.

Heb je een onderneming?

Dan kan je elke opleiding betalen via de KMO-portefeuille. Dit kan alleen online. Altaïr Vaarschool vzw is erkend onder het nummer DV.O105836

Wacht met actie tot je van Altaïr Vaarschool vzw een stappenplan hebt ontvangen.
Voor alle verdere informatie www.kmo-portefeuille.be.

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo's en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie;

De subsidie is ten behoeve van de vestigingen gelegen in het Vlaams Gewest;

De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector;

De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Vzw's komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

Definitie

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming, en dat gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Wat wordt gesubsidieerd?

Met de kmo-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen gevolgd door de werkende van een onderneming gesubsidieerd worden. Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren en betrekking hebben op de kernprocessen van de onderneming.

Enkel de kost van de opleiding wordt gesubsidieerd. Cursusmateriaal en cateringkosten die afzonderlijk worden gefactureerd, worden zoals btw niet gesubsidieerd met de kmo-portefeuille. Deze kosten moeten rechtstreeks aan de dienstverlener betaald worden.

Voor elke opleiding moet een gepersonaliseerd vormingsattest worden uitgereikt en moet de opleidingsverstrekker een aanwezigheidslijst bijhouden.

Een subsidieaanvraag voor een opleiding moet ten laatste 14 dagen na de eerste les ingediend zijn via de webapplicatie van de kmo-portefeuille.