NLFR
Zeezeilschool voor alle niveaus

Zeilbrevet Coastal Skipper / Yachtman

Schrijf nu in

Je wilt zelfstandig schipper worden.

 • Leiding nemen van een jacht tijdens langere tochten, zowel bij dag als bij nacht.
 • Onbekende kusten verkennen en varen bij slechtere weersomstandigheden.
 • Je wenst de verplichte praktijktest voor het officiëel brevet Yachtman Zeilen af te leggen.

  Wanneer kan ik Coastal Skipper doen?
  klik hier voor data

Wat moet ik kennen om mee te mogen?

Je hebt het niveau Day Skipper behaald.
Je weet hoe je een bemanning moet leiden, een jacht onderhouden en vaarklaar houden. Je hebt goede noties van het totaal beeld: het verband tussen navigatie, veiligheid, bemanning, weer en het leven aan boord.

Wat willen wij bereiken?

 • Dat je kunt leiding geven onder alle omstandigheden.
 • Dat je kunt anticiperen op de continu veranderende omstandigheden tijdens het varen.
 • Dat je bekwaam bent om langere tochten van meerdere dagen te varen in ruwere omstandigheden.
 • Dat je onverwachtte situaties de baas kunt.

Hoelang duurt de opleiding?

Dit hangt sterk van je persoonlijkheid af. Je gaat immers leren leiding geven. Wij raden aan:

What's next?

Voor de meesten is dit het eindpunt. Je kunt nu gerust in een gebied tot ca. 200 mijl uit de kust zeilen, in alle weersomstandigheden. Dit betekent dat de hele Middellandse Zee voor je open ligt. En dat je kunt zeilen van Moermansk tot Libanon ;)

Wat leer ik tijdens de opleiding?

 • Manoeuvres op motor onder alle omstandigheden.
 • In een onbekende haven een aanlegmanoeuvre voorbereiden en improviseren op onverwachte situaties.
 • Tochtplanning, weerroutering, aanlopen van havens.
 • Gebruik van electronische instrumenten.
 • Het manoeuvre man-overboord.
 • Je voorspelt het weer voor vijf dagen op voorhand.
 • Handelen in noodgevallen.
 • Leiding geven over de bemanning.
 • Wachtlopen en het leven aan boord.

Welk brevet haal je ermee?

Het brevet Coastal Skipper getuigt van de bekwaamheid om een jacht tot 55 ft te leiden bij dag en nacht tot 200 mijl uit de kust en bij elke windkracht. Je bekomt het niveau Coastal Skipper als je volgende onderdelen beheerst.

 • Praktische Vaardigheden
  omschrijven wat je kent én hoe goed je alle onderdelen beheerst.
 • Actieve Vaartijd
  De Actieve Vaartijd bedraagt 300 mijl, minimaal 5 dagen, minimaal 2 dagen als schipper. Je hebt het bevel gevoerd over het jacht tijdens minimaal 8 nachturen.
 • Het brevet Yachtman
  Ideaal is dat je het examen Yachtman behaalt voor je aan de opleiding Coastal Skipper begint.
Je bent klaar om de verplichte praktijktest yachtman af te leggen. Dit is alleen verplicht als je een officiëel brevet Yachtman Zeilen wenst.