NLFR
Zeezeilschool voor alle niveaus

Zeilbrevet Coastal Skipper

zeilillusie van vrijheid

Ik wil zelfstandig schipper worden.

 • Ik wil de leiding nemen van een jacht tijdens langere tochten, zowel bij dag als bij nacht.
 • Ik wil onbekende kusten verkennen en ook kunnen varen bij slechtere weersomstandigheden.

  Wanneer kan ik Coastal Skipper doen?
  klik hier voor data


Schrijf nu in

Wat moet ik kennen om mee te mogen?

Je hebt het niveau Day Skipper behaald.
Je weet hoe je een bemanning moet leiden, een jacht onderhouden en vaarklaar houden. Je hebt goede noties van het totaal beeld: het verband tussen navigatie, veiligheid, bemanning, weer en het leven aan boord.

Wat willen wij bereiken?

 • Dat je kunt leiding geven onder alle omstandigheden.
 • Dat je kunt anticiperen op de continu veranderende omstandigheden tijdens het varen.
 • Dat je bekwaam bent om langere tochten, ook van meerdere dagen, te varen in ruwere omstandigheden.
 • Dat je onverwachtte situaties de baas kunt.

Hoelang duurt de opleiding?

Dit hangt sterk van je persoonlijkheid af. Je gaat immers leren leiding geven. Wij raden aan:

Aan te bevelen klassikale opleiding

What's next?

Voor de meesten is dit het eindpunt. Je kunt nu gerust in een gebied tot ca 200 mijl uit de kust zeilen, in alle weersomstandigheden. Dit betekent dat de hele Middellandse Zee voor je open ligt. En dat je kunt zeilen van Moermansk tot Libanon ;)

Wat leer ik tijdens de opleiding?

 • Manoeuvres op motor onder alle omstandigheden.
 • Je leert in een onbekende haven een aanlegmanoeuvre voor te bereiden en te improviseren op onverwachte omstandigheden.
 • Havenmanoeuvres onder zeil.
 • Tochtplanning, weerroutering, aanlopen van havens.
 • Gebruik van radar en electronische instrumenten.
 • De zeiltrim optimaliseren.
 • Je beheerst de algemene veiligheid aan boord.
 • Je voert het manoeuvre man-overboord uit.
 • Je voorspelt het weer voor vijf dagen op voorhand.
 • Je weet wat te doen in noodgevallen.
 • Je kunt onderhoud en kleine herstellingen uitvoeren.
 • Je organiseert wachtlopen en het leven aan boord.

Welk brevet haal ik ermee?

Het brevet Coastal Skipper getuigt van de bekwaamheid om een jacht tot 55 ft te leiden bij dag en nacht tot 200 mijl uit de kust en bij elke windkracht. Je ontvangt het brevet Coastal Skipper als je volgende deelcertificaten hebt behaald.

 • Praktische Vaardigheden
  De Praktische Vaardigheden omschrijven wat je kent én hoe goed je alle onderdelen beheerst.
 • Actieve Vaartijd
  De Actieve Vaartijd bedraagt 1000 mijl, waarvan 250 mijl in opleiding als Coastal Skipper.
  Je hebt het bevel gevoerd over het jacht tijdens minimaal 8 nachturen.
 • Praktische Test
  Na de opleiding wordt een praktische test afgenomen door een onafhankelijk instrusteur.
 • Het brevet Yachtman
  Ideaal is dat je het examen Yachtman behaalt voor je aan de opleiding Coastal Skipper begint.