NLFR
Zeezeilschool voor alle niveaus

Algemene Voorwaarden Altaïr Zeilschool

Inschrijvingen
Inschrijven kan door een ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier te zenden naar het secretariaat of door het aanmeldingsformulier van onze website te versturen. De inschrijving van een praktijkopleiding wordt definitief na ontvangst van het voorschot en/of saldo. De betaling van minstens het voorschot houdt automatisch het aanvaarden van de algemene voorwaarden in. Het saldo dient één maand voor aanvang van de praktijkopleiding betaald te worden. Indien hieraan niet voldaan is mag Altaïr Zeezeilschool andere kandidaten voorrang geven.

Annuleringen door de cursist
Tot één maand voor aanvang van de opleiding kan de cursist ingeval van annulering de opleiding verplaatsen naar een andere datum zonder wijzigingskosten. De annulering dient schriftelijk te gebeuren. Mondelinge annuleringen worden niet aanvaard. Deze gratis wijziging is eenmalig geldig.

Bij een annulering binnen de maand voor aanvang van de opleiding, mag de curisist deelnemen aan een volgende gelijkaardige opleiding, onder voorbehoud van beschikbaarheid en in last minute (één week voor datum aanvragen). Betaalde sommen worden niet terugbetaald, maar blijven als tegoed voor een latere opleiding. Er kan een wijzigingskost van €40 aangerekend worden.

De cursist beschikt over een bedenktermijn (art. VI.45.11° WER).  Wij raden aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annuleringen door Altaïr
Weersomstandigheden kunnen geen reden tot terugbetaling zijn. Alleen ingeval van stormachtig weer of storm zal de cursist de opleiding op een latere datum kunnen volgen.

Indien een cursus om organisatorische redenen niet kan doorgaan dan wordt een vervangingscursus voorgesteld of wordt het cursusgeld integraal teruggestort.

Dit geldt niet voor een cursist waarvoor de cursus reeds een vervangcursus is als gevolg van een geval van overmacht. In dat geval blijft de voorwaarde en regeling bij annulering als gevolg van overmacht gelden.

Annuleringen door Altaïr wegens overmacht
Ingeval een volledige lessenreeks of een gedeelte ervan moet geannulleerd worden door overmacht zal Altaïr een alternatief voorstellen. Gevallen van overmacht zijn: oorlog, terrorisme, natuurrampen, epidemieën. Deze lijst is niet beperkend. Betaalde lesgelden worden niet terugbetaald. Indien de vervangende lessenreeks meer kost dan de eerst gekozen, betaalt de deelnemer het verschil bij. Altaïr behoudt zich het recht voor om eventueel bijkomende re-organisatiekosten door te rekenen aan de cursist.

Ervaringstochten
De toeristische beschrijving, vermeld bij de ervaringstochten, is louter indicatief. Altaïr geeft in eerste instantie opleiding en de bestemmingen zijn daaraan ondergeschikt. Altaïr zal alles in het werk stellen om de tocht zoveel mogelijk te laten verlopen in het beschreven gebied en, indien uitvoerbaar, trachten zo veel mogelijk toeristische plaatsen aan te doen.
Indien een bestemming van een ervaringstocht niet kan doorgaan wegens ongunstige weersomstandigheden en/of navigatie-obstakels, dan wordt een alternatieve bestemming voorgesteld. Deze wijziging geeft geen aanleding tot enige compensatie.

Wijzigingen door de cursist
Voor elke wijziging na een bevestigde deelname kan een wijzigingskost van €40 aangerekend worden.

Gezondheid deelnemer
De deelnemer moet in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren, zodat het normale verloop van de opleiding niet in het gedrang komt. Voor aanvang van de opleiding moet de deelnemer het gebruik van speciale medicatie of specifieke lichamelijke beperkingen melden aan de instructeur. De deelnemer verklaart door zijn deelname te kunnen zwemmen.

Schade of verlies
Eventuele schade aan de boot of verlies van uitrusting moet door de opvarenden zelf hersteld of vergoed worden. Dit geldt alleen voor schade waarvoor de deelnemer mede verantwoordelijk is. Dit geldt niet voor slijtage of schade veroorzaakt door derden. Het bedrag van de vergoeding kan per schadegaval niet meer zijn dan de verzekeringsvrijstelling voor de ganse boot. Dit bedrag staat op www.westcoastasiling.be.

Indien de schade zodanig is dat er niet verder kan gevaren worden en indien de schade onder de verantwoordelijkheid van de opvarenden valt, stopt de stage en is er geen terugbetaling of tegoed.

Indien de schade zodanig is dat er niet verder kan gevaren worden en indien de schade onder de verantwoordelijkheid van Altaïr valt, wordt een vervangende stage voorzien.

Verzekering
Alle deelnemers zijn verzekerd tegen ongevallen als gevolg van de activiteiten die in het opleidingsprogramma vervat zijn. Het betreft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid én Behandelingskosten na de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering. De deelnemer dient ingeval van een ongeval ter plaatse de instructeur op de hoogte te stellen én een melding per mail te doen bij Altaïr Vaarschool binnen de 7 dagen. Indien de deelnemer geen ontvangstbevestiging ontvangt, moet hij/zij de nodige stappen ondernemen om een bevestiging te ontvangen binnen de 7 dagen na het ongeval.

Schade aan persoonlijke eigendommen en goederen is niet gedekt. Verlies en diefstal is niet verzekerd.

Aanvullingen
De Algemene Voorwaarden worden aangevuld met de artikels vermeld op het toegezonden deelnameformulier.