NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Altaïr Praktijktestcentrum                             bel 03-651.40.62

Yachtman voor motorvaren


                         Terug naar het overzicht

Praktische info

Wat is de beste formule?

Een afzonderlijke praktijktest is alleen zinvol als je écht zeker bent dat je de praktische kennis beheerst. Zoniet is het verloren moeite.

De beste formule is via permanente evaluatie. Deze mag over verschillende dagen gespreid worden.


Permanente evaluatie

Het voordeel van permanente evaluatie is dat het schip waar je de test aflegt al kent.

Tijdens de opleiding word je geëvalueerd tijdens afzonderlijke tussentijdse tests.

De opleiding wordt opgesplitst in fragmenten. Eerst heeft er een opleiding plaats van een strikt afgebakende leereenheid. Hierna zal de examinandus een praktijktest ondergaan over de aangeleerde leereenheid.

Tijdsduur van de test
6 uren per persoon, minstens 3 uren tussen zonsondergang en -opgang, met minimaal 1 keer doorkruisen van het verkeersscheidingsstelsel en het aanlopen van en het aanmeren in een Belgische haven.

Tijdens het praktisch examen mogen meerdere kandidaten aan boord zijn. De duurtijd wordt dan vermenigvuldigd met het aantal kandidaten aan boord.


Data en formules

- een weekend opleiding.
Klik hier voor het programma.

 

Afzonderlijke praktijktest

Tijdens een afzonderlijke praktijktest wordt er geen opleiding gegeven.

De data en de kosten voor een afzonderlijke praktijktest vind je hier. 

Data examens Yachtman motorvaren - individuele inschrijving

Eén weekend

inschepen: vrijdag 19.30 uur.
ontschepen: zondagnamiddag ca. 17 uur.

Prijs

deelname per examen per persoon: €950
maximaal 3 examinandi aan boord.

Verlengd weekend vanuit Nieuwpoort 22/04-24/04, 13/05-15/05, 10/06-12/06, 24/06-26/06,
16/09-18/09, 14/10-16/10

Data examens Yachtman motorvaren - eigen groep

Eén verlengd weekend

Deze formule kan in principe elk weekend, heel het jaar door. Op afspraak.
inschepen: vrijdag 19.30 uur.

ontschepen: zondagnamiddag ca. 17 uur.

Prijs voor de ganse boot

€2.850
maximaal 3 examinandi aan boord.
Waarborg voor de boot: €4.000

Wat wordt er getest?

Testgedeelte als Stuurman

Algemene veiligheid

1.1  Rekening houden met andere weggebruikers en waterwegaanduidingen.

1.2  Veilige en aangepaste snelheid aanhouden.

1.3  Juiste en efficiënte uitkijk houden.

1.4  Rekening houden met de voorrangsregels en correct reageren.


Start

2.1  Juiste controles uitvoeren voor het starten.

2.2  Motor starten. Juiste controles uitvoeren na het starten.


Vertrek van steiger of ponton

3.1  Beschrijven en toepassen hoe landvasten en springen gebruikt moeten worden bij vertrek aan hogerwal / lagerwal / langswal.

3.2  De boot veilig manoeuvreren uit zijn ligplaats.

3.3  Stootwillen correct gebruiken.

Varen - De boot keren in beperkte ruimte

4.1  Koers rechtdoor, bocht over stuur- en bakboord, U-bocht, achteruitvaren.

4.2  Efficiënt gebruik van voor- en achteruit met de juiste roerstand.

4.3  Altijd volledige controle bewaren over het vaartuig.

4.4  Noodstop.

Man over boord (dummy) recupereren

5.1  Efficiënt communiceren met bemanning en drenkeling.

5.2  Ervoor zorgen dat er visueel contact blijft met de drenkeling.

5.3  Onder juiste hoek en met aangepaste snelheid aankomen.

5.4  Correct contact maken met de drenkeling.

5.5  De drenkeling terug in / op de boot recupereren.

5.6  De juiste behandeling van de drenkeling aan boord omschrijven.

Langszij afmeren aan steiger, ponton, sluis

6.1  Geschikte aanlegplaats kiezen.

6.2  Landvasten en stootwillen correct gebruiken.

6.3  Onder juiste hoek en met aangepaste snelheid aankomen.

6.4  Zorgen voor doeltreffend vastmaken aan steiger of ponton of sluismuur.

6.5  Motor afzetten en afsluitende controles uitvoeren.

Testgedeelte als Navigator

1.1  Tochtplanning.

1.2  Tochtuitvoering over meerdere uren.

1.3  Rekening houden met windrichting en -kracht.

 1.4  Meteovoorspellingen opnemen, analyseren en acties bepalen. Beschrijven waarop het voorspelde weer de vaar-omstandigheden zal beïnvloeden.

2.1  Gebruik van elektronische navigatie en communicatiemiddelen.

3.1  Controle van de brandstofvoorraad.

4.1  Nachtvaart.

5.1  Aanlopen van een haven en afmeren in een Belgische haven.

6.1  Doorkruisen van een verkeersscheidingsstelsel.

Testgedeelte als Schipper

Alle elementen checken die verband houden met

1  documenten,

2  het geven van een veiligheidsbriefing en noodprocedures,

3  de uitrusting,

4  reglementen,

5  meteo.

Kennis en toepassing van de psychologie aan boord

1  Leiderschap als schipper in een overlegmodel.

2  Duidelijke communicatie met de bemanning.

3  Praktisch goed zeemanschap.

De rode kaart

Stoppers beëindigen het examen onmiddellijk 

Fouten op stoppers van het examen hebben een onmiddellijk einde van het examen tot gevolg, waarbij de examinandus als niet geslaagd wordt beschouwd.

Deze stoppers worden in het bovenstaande in het rood aangegeven.