NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Praktijkexamen yachtman                             bel 03-651.40.62

Yachtman voor zeilers

                        
                         Terug naar het overzicht

Praktische info

Keuze 1. Permanente evaluatie

De meest flexibele methode om een test af te leggen is via permanente evaluatie.

Het voordeel van permanente evaluatie is dat je het schip waar je de test aflegt al kent.

Tijdens de opleiding word je geëvalueerd door afzonderlijke tests.

Tijdsduur van de test
10 uren per persoon, minstens 3 uren tussen zonsondergang en -opgang, met minimaal 1 keer het doorkruisen van het verkeersscheidingsstelsel en het aanlopen van en het aanmeren in een Belgische haven.

Toelatingsvoorwaarden permanente evaluatie

1. Je bent in de laatste fase van de opleiding Day Skipper (een midweek of verdeeld over 3 weekends).

2. Je bezit het Algemeen Stuurbrevet.

3. Je hebt de theoriecursus yachtman gevolgd.

4.De permanente evaluatie is gratis. Je betaalt alleen een extra administratiekost van €35.

Keuze 2. Examen

Een examen is zinvol als je écht zeker bent dat je de praktische kennis beheerst. We raden aan dat je de cursus yachtman hebt gevolgd of beter het theorie-examen hebt afgelegd én geslaagd bent. Tijdens een examen wordt er geen opleiding gegeven. De data voor een afzonderlijke praktijktest vind je hier.

Wat wordt er getest?

Testgedeelte als Stuurman

Algemene veiligheid

1.1  Rekening houden met andere weggebruikers en waterwegaanduidingen.

1.2  Veilige en aangepaste snelheid aanhouden.

1.3  Juiste en efficiënte uitkijk houden.

1.4  Rekening houden met de voorrangsregels en correct reageren.Start

2.1  Juiste controles uitvoeren voor het starten.

2.2  Motor starten. Juiste controles uitvoeren na het starten.Vertrek van steiger of ponton

3.1  Beschrijven en toepassen hoe landvasten en springen gebruikt moeten worden bij vertrek aan hogerwal / lagerwal / langswal.

3.2  De boot veilig manoeuvreren uit zijn ligplaats.

3.3  Stootwillen correct gebruiken.


Varen - De boot keren in beperkte ruimte

4.1  Koers rechtdoor, bocht over stuur- en bakboord, U-bocht, achteruitvaren.

4.2  Efficiënt gebruik van voor- en achteruit met de juiste roerstand.

4.3  Ten allen tijde volledige controle bewaren over het vaartuig.

4.4  Noodstop.

Man over boord (dummy) recupereren

5.1  Efficiënt communiceren met bemanning en drenkeling.

5.2  Ervoor zorgen dat er visueel contact blijft met de drenkeling.

5.3  Onder juiste hoek en met aangepaste snelheid aankomen.

5.4  Correct contact maken met de drenkeling.

5.5  De drenkeling terug in / op de boot recupereren.

5.6  De juiste behandeling van de drenkeling aan boord omschrijven.


Langszij afmeren aan steiger, ponton, sluis

6.1  Geschikte aanlegplaats kiezen.

6.2  Landvasten en stootwillen correct gebruiken.

6.3  Onder juiste hoek en met aangepaste snelheid aankomen.

6.4  Zorgen voor doeltreffend vastmaken aan steiger of ponton of sluismuur.

6.5  Motor afzetten en afsluitende controles uitvoeren.


Zeilen

7.1  Zeilklaar maken. Zeilen hjsen en strijken.

7.2. Reven en ontreven.

7.3  Het zeilen van een driehoekig parcours met minimaal één indewinds rak met correcte zeilstand.

7.4  Stormrondje.

7.5  Noodstop.

7.6  Bijdraaien.

Testgedeelte als Navigator

1.1  Tochtplanning.

1.2  Tochtuitvoering over meerdere uren.

1.3  Rekening houden met windrichting en -kracht.

 1.4  Meteovoorspellingen opnemen, analyseren en acties bepalen. Beschrijven waarop het voorspelde weer de vaar-omstandigheden zal beïnvloeden.

2.1  Kruisrakplanning en -uitvoering.

3.1  Gebruik van elektronische navigatie en communicatiemiddelen.

4.1  Controle van de brandstofvoorraad.

5.1  Nachtvaart.

6.1  Aanlopen van een haven en afmeren in een Belgische haven.

7.1  Doorkruisen van een verkeersscheidingsstelsel.

Testgedeelte als Schipper

Alle elementen checken die verband houden met

1  documenten,

2  het geven van een veiligheidsbriefing en noodprocedures,

3  de uitrusting,

4  reglementen,

5  meteo.

Kennis en toepassing van de psychologie aan boord

1  Leiderschap als schipper in een overlegmodel.

2  Duidelijke communicatie met de bemanning.

3  Praktisch goed zeemanschap.

De rode kaart

Stoppers beëindigen het examen onmiddellijk 

Fouten op stoppers van het examen hebben een onmiddellijk einde van het examen tot gevolg, waarbij de examinandus als niet geslaagd wordt beschouwd.

Deze stoppers worden in het bovenstaande in het rood aangegeven.

Data examens Yachtman zeilen - individuele inschrijving

Eén verlengd weekend

inschepen: vrijdag 19.30 uur.
ontschepen: zondagnamiddag ca. 17 uur.

Prijs

deelname per examen per persoon: €950
maximaal 3 examinandi aan boord.

Verlengd weekend vanuit Nieuwpoort data op aanvraag, volgens beschikbaarheid

Data examens Yachtman zeilen - eigen groep

Eén weekend

Deze formule kan in principe elk weekend, heel het jaar door. Op afspraak.
inschepen: vrijdag 19.30 uur.

ontschepen: zondagnamiddag ca. 17 uur.

Prijs voor de ganse boot

€2.850
maximaal 3 examinandi aan boord.
Waarborg voor de boot: €2.200