NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Examen Yachtman: hoe schrijf je in?

Voor het varen op volle zee is in België (nog) geen vaarbewijs vereist. Personen die toch een officieel brevet wensen, kunnen een examen Yachtman afleggen. Met het brevet Yachtman bewijst men zijn bekwaamheid, wat van nut kan zijn bij het huren van een pleziervaartuig.

Als je wenst deel te nemen aan het examen moet je jezelf online inschrijven aan de hand van je identiteitskaart.

Op de site van de Overheid moet je uit de lijst de plaats en het tijdstip van het examen zelf kiezen. Je ontvangt een mail met de vraag om het inschrijvingsgeld te storten met de gestructureerde mededeling die in de mail vermeld staat. Eens je betaling ontvangen, krijg je een mail met de uitnodiging voor het examen. Op deze uitnodiging staat je uniek examennummer, dat nodig is om aan het examen op de computer te kunnen deelnemen. Vergeet dit niet, samen met je identiteitskaart op het examen mee te nemen.

Contact
Secretariaat Brevetten Pleziervaart op Zee
Natiënkaai 5  -  8400 Oostende
Tel: +32 (0)2 277 42 86
brevet.yachtman@mobilit.fgov.be
Schrijf hier in

Officiëel examenprogramma Yachtman  klik hier


Warning

Tot in 2014 waren de examens mondeling. Pittig en lastig. Nu zijn ze per multiple choice. In het begin was er bijna geen verschil met het Stuurbrevet examen. Dit is grondig veranderd. De moeilijkheidsgraad benadert terug die van vroeger.

Omdat de examenvragen NIET vrijgegeven worden, vermelden we de vroegere mondeling gestelde vragen. De examenstof is immers dezelfde gebleven.

Wat zijn de knelpunten op het examen?

Waardoor kan je buizen?  -  lees meer

examen Yachtman studieboeken met koffie
voorbeeld ICC 1 card
voorbeeld ICC 2 card

Vraag je ICC aan

 • Pleziervaarders die houder zijn van een nationaal vaarbewijs ondervinden soms moeilijkheden in het buitenland om een vaartuig te huren. Het ICC is een internationaal certificaat voor de pleziervaart, dat in de meeste Europese landen wordt erkend en aan deze problemen een oplossing geeft.
 • Het ICC wordt afgeleverd aan Belgen of aan personen die in België een officiele verblijfplaats hebben, dus die een Belgisch Rijksregisternummer hebben, d.w.z. indien je de Belgische nationaliteit bezit of een verblijfsvergunning. Je vindt dit nummer op je identiteitskaart.
 • Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het over een gepast Belgisch vaarbewijs te beschikken en een aanvraagformulier in te dienen bij het Nautisch Instituut voor de Pleziervaart vzw.
 • Het ICC is een certificaat waardoor het gemakkelijker wordt om in het buitenland met een boot te varen.
  Dit certificaat is geen vervanging van de in België erkende brevetten.

benaming

geldig voor

welk brevet moet je hebben om het ICC te krijgen?

ICC-I
Inland Waters

het varen op de binnenwateren

Algemeen of Beperkt Stuurbrevet

ICC-C
Coastal

het varen op zee langs de kust

Algemeen Stuurbrevet of
Yachtman of Yachtnavigator

ICC-IC
Inland Waters + 
Coastal

het varen op de binnenwateren én
het varen op zee langs de kust

Algemeen Stuurbrevet

Staat er op het ICC ook nog de letter M of S, dan mag je met een motorboot of zeilboot varen.
Je bekomt de S door te verklaren op eer dat je kunt zeilen.

 • Vervangt het ICC het brevet Yachtman? *

  neen

  Is het ICC - C verplicht?

  neen

  Kan ik met een buitenlands brevet een ICC aanvragen?

  neen

  Bewijst een ICC dat ik bekwaam ben om te varen?

  neen

  Is er een ICC cursus?

  neen

  Is er een ICC examen?

  neen

  1.  Aanvraagformulier invullen

  • Je dient uitsluitend gebruik te maken van het officiële formulier ICC  -  Klik hier om dit aan te vragen. Wij sturen het formulier per mail naar je toe.
  • Je stuurt volledige dossier (punten 1, 2, 3, 4) naar: NIP vzw, Jacobuslei 29 – 2930 Brasschaat

  Na het correct invullen van de persoonsgegevens kruis je onder de rubriek VAARBEVOEGDHEID de Belgische vaarbewijzen aan, waarvan je in het bezit bent. Indien je het document elektronisch invult, wordt automatisch aangegeven op welke vaargebieden (I = binnenwateren, C = kustwateren) je recht hebt.

  Op de rugzijde van het aanvraagformulier staat bijkomende informatie, waaronder een tabel die aangeeft op welke type ICC ieder nationaal vaarbewijs recht geeft. Vooral voor degenen die het formulier met de hand invullen, is deze tabel van belang.

  Bij de rubriek “keuze ICC” geef je aan voor welke type voorstuwing je kiest, motor (M), zeil (S) of beide. De optie motor kan zonder bijkomende voorwaarden worden aangekruist. Indien je de optie zeilen aangeeft, moet je de rubriek daartoe invullen en verklaren dat je voldoende praktijkervaring met het zeilen heeft. Vrijwel alle zeiljachten beschikken over een motor. Voor pleziervaarders die op zeiljachten varen, is het aangewezen de optie motor aan te kruisen.

  Tenslotte moet je het document dateren en ondertekenen. Het adres op de ICC-formulieren moet hetzelfde zijn als op het Stuurbevet. Zo niet moet je een nieuw Stuurbrevet aanvragen.

  2.  Stuur copie van je brevet mee

  Van het bezit van de documenten moet je bewijs leveren d.m.v. een kopie van dit document, dat je met de aanvraag meestuurt. Indien je door het in bezit te zijn van één of meerdere documenten (bv het algemeen stuurbrevet) al recht hebt op zowel I als C, heeft het geen zin om nog andere vaarbewijzen te vermelden.

  3.  Stuur pasfoto mee

  Voeg hierbij een recente, duidelijke pasfoto  met afmeting 35 mm x 45 mm (bxh) (in zwart/wit of in kleur) met  een witte achtergrond.

  4.  Stuur copie van je ID-kaart mee

  Bovendien moet een kopie van de identiteitskaart (recto én verso) worden toegevoegd (kan ook afdruk zijn van informatie bekomen door uitlezen van chip op ID kaart)

  5.  Betaling

  Betaling van de som van 65 euro op rekening van de het NIP vzw op rekeningnummer

  • IBAN: BE52 4151 2028 9109 BIC: KREDBEBB
   met vermelding van VOORNAAM, NAAM EN GEBOORTEDATUM.

  Opmerkingen

  • NOOIT aangetekend versturen.
  • Na ontvangst van een volledig dossier én betaling wordt je ICC aangevraagd bij de overheid. Het kan van dat moment af nog ca 8 weken duren vooraleer je het ICC ontvangt.