NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Theorie-examen Yachtman               Inlichtingen: 03-651.40.62

Om deel te nemen aan het examen aanvulling Yachtman moet u zich online inschrijven aan de hand van uw identiteitskaart. Het brevet wordt aangevraagd via de FOD Mobiliteit en Vervoer. Klik hier.

Praktisch

Let op

Je kan het brevet yachtman slechts bekomen als je reeds het Stuurbrevet bezit.
Het Stuurbrevet bekom je via ons. klik hier.

Vereisten

Vaarbevoegdheidsbewijzen worden afgeleverd door de administratie, als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • minimumleeftijd 16 jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf 15 jaar);
  • medisch geschikt (medisch attest 3 maand geldig);
  • geslaagd in theoretisch gedeelte (blijft 3 jaar geldig);
  • geslaagd in praktijktest (blijft 3 jaar geldig).

Contact

Secretariaat Brevetten Pleziervaart op Zee
Natiënkaai 5, 8400 Oostende

02-2774280
Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, van 9u tot 12u.
Mail: brevet.yachting@mobilit.fgov.be

Meenemen op het examen
  • Vergeet zeker niet de uitnodigingen voor de examens (met het uniek examennummer) samen met uw ID kaart mee te brengen naar het examen.
  • Je mag gebruik maken van schrijfgerei en een eenvoudig rekenmachine. Kladpapier wordt ter plaatse gegeven.

Examenplaatsen en -dagen

De examens zijn op alle locaties tweetalig.

Berchem  -  dinsdag en donderdag
Posthoflei 5, 2600 Antwerpen

09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u
Brussel  -  donderdag
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
09.00-12.00 u en 13.00 - 16.00 u
Oostende  -  dinsdag
Natiënkaai 5, 8400 Oostende
09.30 - 12.30 u en 13.00 - 15.30 u
Namen  -  maandag
Rue des Bourgeois 7 / Bloc A, 5000 Namur
10.00 - 12.00 u en 13.00 - 15.00 u

Examenstof

aanvulling Yachtman

Examenonderdeel Reglementen

Grondige kennis van Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee (waaronder verkeersscheidingsstelsel, gebruik radar bij beperkt zicht, complexe situaties)

Over volgende specificaties worden geen vragen gesteld: onderlinge afstanden van lichten, onderlinge afstanden en afmetingen van dagmerken, frequentie van geluidsseinen en lichten.

Alle voorschriften, vermeld bij de leerstof voor de aanvulling Algemeen Stuurbrevet moeten opnieuw gekend zijn.

Er zal specifek ondervraagd worden over volgende onderwerpen:
Verkeersscheidingsstelsels.

Gedrag van vaartuigen bij beperkt zicht, i.v.m. radar.
Aanvullende seinen voor vissersvaartuigen die in elkaars nabijheid vissen.
Seinen voor treilers.
Seinen voor vaartuigen met ringzegen.


Examenonderdeel Navigatie

Getijden en stromingen

Oorzaken van getijden en stroom: maan & zon, dagelijkse ongelijkheid.

Invloed van atmospherische druk, wind (land en zee), golfslag en deining (i.v.m. veiligheidsmarge).

Draaikolken & brekers.

Diepteberekeningen:
Grafische methode met standard ports, secondary ports: interpolatie (grafisch & berekening) van tijden en waterstanden.
Met Franse methode: coéfficiënts de marée.
Reductievlak NAP.

Bebakening

Leerstof Algemeen stuurbrevet.

Instrumenten

Elektronische navigatie:
GNSS: varen op merkenlijn, opkruisen of varen binnen een bepaalde sector, layline, beperkingen van het toestel.
Chart Datum, SBAS en DGPS, betekenis DOP waarde, opstelling antenne, waypoints, CTE, VMG, TTG, Anchor Watch.
Plotters: hardware & software plotters, raster- en vectorkaarten.

Het Fluxgate kompas: notie van de werking en beperkingen.

De NAVTEX: werkingsprincipe, bereik, instelling.

Communicatie: begrippen over VHF-DSC, EPIRB en SART.

Navigatie

Soorten kaarten: overzicht-, kust- & detailkaarten.
Mercator projectie.
Raadplegen van vreemde zeekaarten en nautische publicaties (NL, FR, UK, DU).
Hoogten tegenover middenstand.

Kaartpassen:
Maken van DEV tabel.
Gebruik stroomatlas.
Interpoleren van de stroom (tussen spring- en doodtij & computation of rates & coéfficients de marée).
Bepalen van begin en einde van stroomblokjes: -6u tot HW & HW & HW tot +6u van referentiehaven van de zeekaart.

Tochtuitvoering en tochtplanning over meerdere uren.
Referentiehavens van verschillende internationale zeekaarten.
Ware voorligging, kompasvoorligging, ware koers door het water, ware koers over de grond.
Vectoriële constructie.
Bijhouden van gegist bestek over een aantal uren.
Uitwerking koppelkoersen over een aantal uren, voordelen en beperkingen.
Berekening van GTA over meerdere uren.

Peilingen:
Verschil tussen ware peiling en boegpeiling.
Kruispeiling (met 3 gepeilde objecten).
Peiling met verzeiling.
Gebruik logboek.
Tijd en tijdzones:
UTC, BST, CET, CEST, EET (East European time), EEST (East European summer time).

aanvulling Yachtman

Examenonderdeel Manoeuvres en Veiligheid

Manoeuvres

Motorjacht
Theoretische kennis van manoeuvres bij slecht weer: voorzorgsmaatregelen en stormklaar maken.

Zeiljacht
Theoretische kennis van de werking van de zeilen en de invloed van de zeilkrachten op de romp, inzicht van beperkingen eigen aan zeiljachten.
Theoretische kennis van manoeuvres bij slecht weer: voorzorgsmaatregelen en stormklaar maken.
Manoeuvres bij man over boord (op zeil).

Jacht etiquette

Meteo

Troposfeer (gemiddelde hoogte)
Zon en haar werking.
Factoren die de invloed van de zon bepalen.
Luchtdruk: gradiënt.
Koude en warme lucht: oorzaak en gevolgen.
Circulatiecellen: ontstaan, werking en gevolgen.
Wind:
Geostrofische winden.
Afbuiging van stromende lucht (coriolis).
Hoog en laag drukgebied op zee.
Het bij benadering kunnen situeren van hoog en laag drukgebied op zee.

Ontstaan en vorming van de wolken: soorten (hoog, middelhoog en lage bewolking).
Neerslagvormen.
Frontale depressies noordelijk halfrond.
Bekende situaties in onze contreien:
Typische zomer- en wintersituatie.
Hogedrukweer.

Luchtsoorten: indeling naar brongebied: arctische, polaire, tropische, maritieme, continentale.

Typische winden in vreemde wateren in het middellandszeegebied: Mistral, Bora, Tramontane, Meltemi, Sirocco, Jugo.

Weerkaarten (Bracknell-Offenbach): interpreteren, symbolen, bepalen van de geostrofische winden.

Gribfiles: waar te vinden en hoe te interpreteren, symbolen.
Weerberichten voor de scheepvaart.
Waar te vinden en hoe te interpreteren.
Symbolen.
BBC Metoffice Marine forecast, KNMI, Kustweerbericht, Meteo, France.
Opzoeken van lokale weerberichten.

Veiligheid

Kennis van het viertakt en het tweetaktprincipe. Elementaire werking van de dieselmotor.

Opsporen en verhelpen van storingen aan de hand van de gebruikershandleiding.
Brandstoftoevoer, olie smering, koeling.
Zekeringen elektriciteit op de motor.
Volgende tussenkomsten kunnen doen:
Olie verversen, vervangen brandstoffilter.

Brand: bliksempreventie, maatregelen ter voorkoming.

Repareren van lekken.
Middelen, gebruik van pluggen, afdekken van buitenaf.

Elementaire kennis van laagspanning gelijkstroom inrichtingen.
Batterijen: koppelen en gebruik.
Stroomgebruik aan boord.
Gebruik van de elektrische schema’s voor gelijkstroom uit het gebruikershandboek van het vaartuig.

Kennis en gebruik van die verplichte uitrusting.
Lifelines.

Elementaire begrippen over stabiliteit:
Principe en betekenis van het metacenter, drukkingspunt, zwaartepunt.
Oprichtend koppel (gewicht- en vormstabiliteit).

SAR
Verlaten van het zeil- of motorjacht (EPIRB, SART en andere elektronische hulpmiddelen).
Aan boord halen van een drenkeling.
Communicatie met reddingsvliegtuig en/of helikopter.

Slepen van een vaartuig over grotere afstanden (sleep oppikken, hoe vastmaken, gedrag tijdens het slepen).

Voorbereiding van meerdaagse tochten met nachtvaart.
SOLAS in de pleziervaart.
Radarreflectoren, levensbedreigende seinen, reisplanning, misbruik van noodseinen.

Stormtechnieken:
Zeil- of motorboot.
Bijliggen bij storm.

EHBO

Levensbedreigende situatie op grotere afstand of zonder externe hulp binnen 1 uur.
Medische assistentie over radio.

Puntenverdeling

-

Het examen verloopt op computer en bestaat uit multiple choice vragen. Een goed antwoord levert 1 punt op, een fout antwoord of geen antwoord geeft 0 punten.

Om te slagen moet je minimaal 60% behalen per examenonderdeel én 60% in totaal.
Indien je geslaagd bent, blijft dit attest 3 jaar geldig.

aanvulling Yachtman

examen
onderdeel
vakken vragen
reglementen
zeevaart
radar en verkeers-scheidingsstelsel 3
  complexe situaties 2
  totaal 
navigatie getijden en stroom 2
  getijden oefening 1
  bebakening 1
  instrumenten 2
  navigatie 8
  navigatie-kaartoefening 2
  communicatie 2
  totaal 18

veiligheid &
manoeuvres

manoeuvres 2
  meteo 4
  veiligheid & motoren 5
  EHBO 1
  totaal 12