NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Examen Stuurbrevet                 Inlichtingen: bel 03-651.40.62

Nautisch Instituut voor de Pleziervaart E05

Je moet je aanmelden bij 2 verschillende instanties. 


1.  Aanmelding voor de opening van je dossier tot het bekomen van je Stuurbrevet.

Bij de officiëel erkende Pleziervaartorganisatie "Nautisch Instituut voor de Pleziervaart", erkenningsnummer E05.

2.  Aanmelding voor deelname aan een examen.

Bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.

3.  Aanmelding voor aanvraag ICC.

Bij het Nautisch Instituut voor de Pleziervaart.
 - voor informatie: klik hier           - voor aanmelden:  klik hier

Stappenplan


fase 1  Opening van je dossier

Klik hier om je aan te melden.

Geef aan welk(e) brevet(ten) je wenst te bekomen.
 - Beperkt Stuurbrevet (één examenmodule),
 - Algemeen Stuurbrevet (twee examenmodules).

fase 2  Betaling opening en behandeling dossier

Je betaalt éénmaal €50 op rekening van het Nautisch Instituut voor de Pleziervaart (NIP vzw)
  IBAN: BE52 4151 2028 9109    BIC: KREDBEBB.

Het dossier is gesloten als je één brevet hebt ontvangen.

fase 3  Bevestiging

Je ontvangt van ons
 - een bevestiging van betaling,
 - het officiëel formulier Aanvraag Brevet.

fase 4  Inschrijving tot het examen

Je logt in op de website van de Overheid.

Gebruik deze link.

Inloggen gebeurt met een electronische identiteitskaart. Hievoor heb je een gepaste kaartlezer nodig (aan te schaffen in elke electrozaak). Wie geen kaartlezer bezit kan een federaal token aanvragen op www.belgium.be.

Indien je wenst deel te nemen aan het examen voor het bekomen van een Beperkt Stuurbrevet, moet je slechts één inschrijving doen.

Indien je wenst deel te nemen aan de examens tot het bekomen van het Algemeen Stuurbrevet, moet je twee aparte inschrijvingen doen: "Beperkt Stuurbrevet" én "Aanvulling Algemeen Stuurbrevet".

Je kiest zelf de examenplaats, de datum én het uur. Bij voldoende beschikbaarheid kan je meerdere examens op dezelfde dag plannen. De Overheid kan niet garanderen dat je de twee examens tot het bekomen van het Algemeen Stuurbrevet direct na mekaar kan plannen.

Voor elk examen rekent de Overheid je €38 aan. De twee examens tot het bekomen van het Algemeen Stuurbrevet kosten dus samen €76. Je ontvangt voor elk examen apart een factuur van de Overheid én je betaalt deze apart aan de Overheid. Elk herexamen kost ook €38.

Belangrijk: zonder betaling of te late betaling kan het examen niet doorgaan.


fase 5  Doe je examen(s)

Vergeet niet de uitnodigingen voor de examens (met het uniek examennummer) samen met uw ID-kaart mee te brengen naar het examen.

Na afloop van het examen zal je dezelfde dag nog per mail je resultaten ontvangen. Indien je niet geslaagd bent, zal je de hele procedure voor het theoretisch examen (inschrijving, betaling, examen afleggen) opnieuw moeten doorlopen.

fase 6  Vervolledig je dossier

Je bezorgt ons volgende documenten:

 1. het officiëel formulier Aanvraag Brevet,
 - met een volledig ingevuld vak A,
 - in vak B een stempel van een geneesheer, die verklaart dat je geen lichaamsgebreken hebt die onverenigbaar zijn met de veilige besturing van een pleziervaartuig. Deze verklaring blijft maar 2 jaar geldig.
 - In vak C vul je NIETS in.

Kruis de juiste organisatie aan: E05 - Nautisch Instituut voor de Pleziervaart.

Onderteken het formulier.

2. een fotocopie van je identiteitskaart (de 2 kanten).

3. een correct ingevuld dienstboekje. Klik hier om het dienstboekje te downloaden.

4. het document met je examenresultaat, dat je hebt ontvangen van de Overheid.

Stuur dit per gewone post naar het Nautisch Instituut voor de Pleziervaart vzw, Jacobuslei 29 - 2930 Brasschaat.

Stuur dit NIET naar het ministerie in Brussel.
Stuur dit NIET aangetekend op.

U mag alle documenten ook digitaal opsturen naar  altair@skynet.be


fase 7  De beloning

Als alle voorwaarden vervuld zijn ontvang je het Stuurbrevet rechtstreeks van het Ministerie.

Algemene Informatie


Het examen verloopt op computer en bestaat uit multiple choice vragen. Een goed antwoord levert 1 punt op, een fout antwoord of geen antwoord geeft 0 punten.

Er zijn wekelijks examens te Antwerpen, Oostende en Brussel. De examens zijn op alle locaties tweetalig. De adressen van de examenlocaties en de examendagen vind je op de site van de Overheid. 

Altaïr is niet verantwoordelijk voor eventuele onregelmatigheden veroorzaakt door de Overheid.

Elk examen duurt maximaal 1 uur.

Op welke leeftijd mag je examen doen?

Vanaf 15 jaar mag je examen doen. Indien geslaagd, krijg je het Stuurbrevet vanaf je 16 jaar.

Wie mag examen doen?

Iedereen, Belg of geen Belg.

Het dienstboekje

Je dient aan de hand van een dienstboekje minimaal 12 uren praktijkervaring voor te leggen. Indien je de praktijkervaring opdoet bij Altaïr vaarschool is dit herleid tot 6 uren.

Je noteert die praktijkervaring op een officiëel dienstboekje.

Klik hier om het dienstboekje te downloaden.

Info over het theoretisch examen

Het theoretisch examen bestaat uit een meerkeuzeproef (30 vragen) op computer.

Het examen van Beperkt Stuurbrevet bestaat uit 3 examenonderdelen:

 • Reglementen Binnenwateren (12 vragen)
 • Navigatie, getijden en stromingen, bebakening en nautische instrumenten (10 vragen)
 • Veiligheid, manoeuvres, meteo en EHBO (8 vragen).

Om te slagen moet u minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.

 

Het examen Aanvulling tot Algemeen Stuurbrevet bestaat uit 3 examenonderdelen:

 • Reglementen op zee, Beneden-Zeeschelde, Belgische kust (10 vragen)
 • Navigatie, getijden en stromingen, bebakening en nautische instrumenten (10 vragen)
 • Veiligheid, manoeuvres, meteo en EHBO (10 vragen).

Om te slagen moet u minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.

Informatie over de praktijktest

 • Tot eind 2020 gelden volgende voorwaarden:
  • ofwel vaart u mee met iemand die een stuurbrevet heeft:
   • minimaal twaalf uren ervaring worden genoteerd in uw dienstboekje;
   • dienstboekje wordt bezorgd  aan het NIP (E05);
   • het NIP (E05) zorgt voor de aanvraag van uw brevet bij de FOD.
  • ofwel volgt u een praktische cursus in een vaarschool. Dan volstaan zes uur praktijkervaring.
 • Vanaf 1 januari 2021 is er een praktijktest verplicht:
  • De minister bepaalt welke praktische kennis en vaardigheid voor de verschillende vaarbevoegdheidsbewijzen nodig geacht zijn.
  • De administratie bepaalt welke onderdelen en op welke wijze deze tijdens het praktisch examen moeten getest worden.
  • Verdere informatie volgt.

Vervallen dossiers

Het Medisch Attest én het Dienstboekje hebben een geldigheid van 2 jaar. Ingeval deze documenten ouder zijn dan 2 jaar, is uw aanvraag tot het bekomen van het Stuurbrevet vervallen.

Om het dossier te heropenen wordt een kost van € 20 aangerekend.

Duplicaat Stuurbrevet

Bij verlies, diefstal, beschadigd of onjuist brevet kan een duplicaat van je Stuurbrevet aangevraagd worden via een speciaal aanvraagformulier.

Dit stuurt u volledig ingevuld naar:
Scheepvaartcontrole - City Atrium
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

 

Aanmelding tot het openen van je dossierAanmelden Examen én aanvraag ICC

Velden met een * zijn verplicht.
Examen*
Voornaam*
Achternaam*
E-mail* GSM nr*
Straat* Postcode*
Gemeente* Geboorteplaats*
Opmerkingen
vaarbewijs examen geslaagd