NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Altaïr Praktijktestcentrum                               bel   03-651.40.62

Cursisten die een praktijkstage volgen bij Altaïr moeten geen praktijkexamen afleggen

Hoe leg je een praktijktest af?

Alle praktijktesten voor de pleziervaart.

Officiëel erkend onder het nummer CPC001.


Informatie voor de examinandus

Voor elke test ontvang je volgende documenten:
- de deontologische code,
- het examenreglement,
- klachten en beroep,
- een scoreblad met de eindtermen,
- een deelattest (indien geslaagd).

Permanente evaluatie

Je kan tijdens een opleiding kiezen voor permanente evaluatie. Opleidingen hebben een dubbel doel.

- Je doet ook echt praktijkkennis op (leerproces).
- Je bewijst je kennis (testproces).

Een degelijke opleiding leidt tot een waardevol brevet.

Praktijkexamen

Wanneer je van mening bent dat je de vereiste praktijkkennis beheerst, kan je je aanmelden voor een afzonderlijk examen.

Praktijktest op eigen boot

Als je een vaartuig hebt dat langer is dan 6 meter, mag je je eigen vaartuig gebruiken. Bel: 03-6514062 of mail: altair@skynet.be