NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Praktijktest stuurbrevet                                   bel  03-651.40.62

Op motor varen


                         Terug naar het overzicht

Praktische info

Keuze 1. Permanente evaluatie

De beste formule is permanente evaluatie. Deze moet officiëel gebeuren op één dag. Dit heeft consequenties. Wat is de kans dat, als je totaal geen ervaring hebt met het varen op motor, je op één dag alles leert én op diezelfde dag met succes een test aflegt?

Permanente evaluatie motorbootvaarders

voor wie reeds ervaring heeft

Een opleiding én permanente evaluatie van één dag is zinvol. zie programma.

voor wie geen ervaring heeft

Eerst één volledige dag opleiding (zonder test) is sterk aan te bevelen, maar niet verplicht. Vervolgens een tweede dag opleiding met permanente evaluatie. Het voordeel is dat je het schip waar je de test aflegt al kent. zie programma.

Waarom niet een volledig weekend met overnachting? zie programma.

Permanente evaluatie zeilers

Een degelijke opleiding havenmanoeuvers met een zeiljacht kan niet op één dag. Daarom organiseert Altaïr al 25+ jaar havenmanoeuvers voor zeilers tijdens één weekend. zie programma.

Prijs

De permanente evaluatie "op motorvaren" is gratis.

Keuze 2. Examen

Een examen is zinvol als je écht zeker bent dat je de praktische kennis beheerst.

Tijdens een examen wordt er geen opleiding gegeven.

De wet zegt dat de test minstens één uur per deelnemer moet duren. Je krijgt voor aanvang van de test tijd om het schip te leren kennen.

Zie programma praktijkexamen motorvaren.

Wat wordt er getest?

Algemene veiligheid

1.1  Rekening houden met andere weggebruikers en waterwegaanduidingen.

1.2  Veilige en aangepaste snelheid aanhouden.

1.3  Juiste en efficiënte uitkijk houden.

1.4  Rekening houden met de voorrangsregels en correct reageren.

1.5  Efficiënte communicatie.


Start

2.1  Veiligheidsbriefing geven. Aangeven plaats en gebruik aanwezige veiligheidsuitrusting.

2.2  Beschrijven waarop het voorspelde weer de vaaromstandig-heden zal beïnvloeden (golfslag, hogerwal/lagerwal, enz.).

2.3  Juiste controles uitvoeren voor het starten.

2.4  Brandstofvoorraad checken.

2.5  Motor starten. Juiste controles uitvoeren na het starten.

2.6  Dodemanskoord gebruiken (indien nodig).


Vertrek van steiger of ponton

3.1  Beschrijven en toepassen hoe landvasten en springen gebruikt moeten worden bij vertrek aan hogerwal / lagerwal / langswal.

3.2  De boot veilig manoeuvreren uit zijn ligplaats.

3.3  Stootwillen correct gebruiken.
Varen - De boot keren in beperkte ruimte

4.1  Koers rechtdoor, bocht over stuur- en bakboord, U-bocht, achteruitvaren.

4.2  Buitenboordmotor: trimcorrectie.

4.3  Efficiënt gebruik van voor- en achteruit met de juiste roerstand.

4.4  Ten allen tijde volledige controle bewaren over het vaartuig.

4.5  Noodstop.


Man over boord (dummy) recupereren

5.1  Efficiënt communiceren met bemanning en drenkeling.

5.2  Ervoor zorgen dat er visueel contact blijft met de drenkeling.

5.3  Onder juiste hoek en met aangepaste snelheid aankomen.

5.4  Correct contact maken met de drenkeling.

5.5  De drenkeling terug in / op de boot recupereren.

5.6  De juiste behandeling van de drenkeling aan boord omschrijven.


Langszij afmeren aan steiger, ponton, sluis

6.1  Geschikte aanlegplaats kiezen.

6.2  Zorgen dat juiste landvasten en stootwillen klaarliggen.

6.3  Onder juiste hoek en met aangepaste snelheid aankomen.

6.4  Stootwillen correct gebruiken.

6.5  Zorgen voor doeltreffend vastmaken aan steiger of ponton of sluismuur.

6.6  Motor afzetten en afsluitende controles uitvoeren.

De rode kaart

Stoppers beëindigen het examen onmiddellijk 

Fouten op stoppers van het examen hebben een onmiddellijk einde van het examen tot gevolg, waarbij de examinandus als niet geslaagd wordt beschouwd.

Deze stoppers worden in het bovenstaande in het rood aangegeven.

Data examens motorvaren - formule 1 - individuele inschrijving

Eén examensessie per dag

09.30 - 17.00

Prijs

deelname per examen per persoon: €220
inclusief: verbruik benzine, verzekering.
maximaal 4 examinandi aan boord

op motorboot of zeiljacht data op aanvraag, volgens beschikbaarheid

Data examens motorvaren - formule 2 - eigen groep

Eén examensessie per dag

Deze formule kan in principe elke dag van de week, heel het jaar door. Op afspraak.
09.30 - 17.00

Prijs voor de ganse boot

€950
maximaal 4 examinandi aan boord