NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Internationaal vaarbewijs ICC                              03-651.40.62

ICC aanvragen (dossierkost €75) bij het
Belgisch Brevettencentrum voor de Pleziervaart.
Officiëel erkend onder het nummer C11.

Wat is een ICC?

  • Het ICC is een internationaal certificaat voor de pleziervaart dat in veel Europese landen wordt erkend.
  • Het ICC wordt afgeleverd aan Belgen of aan personen die in België een officiele verblijfplaats hebben.
  • Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het over een gepast Belgisch vaarbewijs te beschikken en een aanvraagformulier in te dienen bij het Nautisch Instituut voor de Pleziervaart vzw.
  • Het ICC is een certificaat waardoor het gemakkelijker wordt om in het buitenland met een boot te varen. Dit certificaat is geen vervanging van de in België erkende brevetten.

ICC kaart voorkant
ICC kaart achterkant

benaming

geldig voor

welk brevet moet je hebben om het ICC te krijgen?

ICC-I
Inland Waters

het varen op de binnenwateren

Algemeen of Beperkt Stuurbrevet

ICC-C
Coastal

het varen op zee langs de kust

Algemeen Stuurbrevet of
Yachtman of Yachtnavigator

ICC-IC
Inland Waters + 
Coastal

het varen op de binnenwateren én
het varen op zee langs de kust

Algemeen Stuurbrevet

Hoe bekom ik een ICC?

1.  Open bij ons je dossier

Meld je aan via ons aanmeldingsformulier: klik hier.

2.  Betaling

Stort de som van €75 op rekening van de het BBP vzw op rekeningnummer

  • IBAN: BE52 4151 2028 9109 BIC: KREDBEBB
    met vermelding van VOORNAAM, NAAM EN GEBOORTEDATUM.

3.  Meld je aan bij de overheid

Je kunt je alleen digitaal aanmelden via een speciale pagina van de overheid. Klik hier.

Je dient je aan te melden via Itsme of een ID-kaartlezer.
Vul je gegevens in en alles wordt automatisch geregeld.

4.  Controle

Het Belgisch Brevettencentrum voor de Pleziervaart controleert de betaling, de juistheid en de volledigheid van de gegevens.
Indien de normen zijn voldaan, wordt er aan de drukker opdracht gegeven om je ICC te drukken.


5.  Opsturen van je ICC

Je ICC kaart wordt per post opgestuurd naar je thuisadres. Dit kan tot 6 weken duren.