NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Cursusboek Belgisch Stuurbrevet (cursusboek vaarbewijs)

 - Het meest gebruikte cursusboek vaarbewijs (geen beknopte leidraad).
 - Uitgegeven door de professionele en gespecialiseerde uitgeverij "Alcyone Nautic Editions".
 - De beste garantie om te slagen in het examen stuurbrevet.

 - Jaarlijks up-to-date.
 - Met tal van illustraties.

Een lespakket Stuurbrevet

Om de snelcursus optimaal te volgen raden wij aan het Pakket Stuurbrevet én een Oefenkaart te bestellen. Het is geen verplichting om dit aan te schaffen.

Pakket stuurbrevet (2 boeken): €86 ... €80
Oefenkaart: €14
Je kan de boeken ook apart bestellen.

Hoe bestellen?

Je kan het Pakket Stuurbrevet Beknopt én de Oefenkaart nu online bestellen. Het wordt dan per post opgestuurd met extra portkosten.

Of je kan wachten tot de eerste les. De boeken en het materiaal worden ter inzage getoond. Je kan dan beslissen of je deze neemt. Je betaalt ter plaatse.

De zetduivel heeft parten gespeeld... 
Errata én aanvullingen
Leerboek stuurbrevet

Cursusboek stuurbrevet

Opgesteld om met kennis te kunnen slagen in het examen. Het is een echt leerboek en geen beknopte leidraad. Alle nautische begrippen worden op eenvoudige wijze voorgesteld met talrijke illustraties. Nuttig naslagwerk voor aan boord.

Inhoud
Zee- en vaarkaarten - Betonning - Getijden en Stroom - Navigatie.
Internationaal zee-aanvaringsreglement, reglementen voor de Binnenwateren en de Beneden-Zeeschelde. Belgisch Kustreglement.
Weerkunde  -  Veiligheid  -  Manoeuvres  -  EHBO  -  Motoren.

Auteur: dr. Carlo Peetroons - Yachtnavigator
De auteur heeft meer dan 38 jaar didactische ervaring als auteur en lesgever. Hij was mede-adviseur van het wetsvoorstel tot de nieuwe wetten (2015-2022) inzake de pleziervaart. Actief bij het opstellen van nieuwe examenvragen Stuurbrevet.
Uitgegeven door Alcyone Nautic Editions bv.
13° herziene druk 2023 - Drukkerij Universa Wetteren
Aantal pagina's A4: 272  -  Inkijk exemplaar klik hier

Prijs voor het Cursusboek€48

Oefenboek stuurbrevet

Het Grote Oefenboek Stuurbrevet

Dit boek is opgesteld volgens de laatste exameneisen. De examenvragen zijn per examenonderdeel gegroepeerd.

Inhoud
2.618 meerkeuzevragen, ingedeeld volgens de officiële examenonderdelen: reglementen, navigatie, veiligheid & manoeuvers.

Auteur: dr. Carlo Peetroons - Yachtnavigator
De auteur heeft meer dan 38 jaar ervaring als lesgever.Hij was mede-adviseur van het wetsvoorstel tot de nieuwe wetten (2015-2022) inzake de pleziervaart. Actief bij het opstellen van nieuwe examenvragen Stuurbrevet.
Uitgegeven door Alcyone Nautic Editions.
4° herziene editie 2023 - Drukkerij Universa Wetteren
Aantal pagina's A4: 232 met illustraties

Prijs voor het Oefenboek: €38

Oefenkaart

Zeekaart - oefenkaart

De tientallen oefeningen worden uitgevoerd op een oefenkaart. Deze kaart omvat het Kanaal tussen Dover en Boulogne. Het is dezelfde oefenkaart die je ook op het examen Yachtman zult tegenkomen. Het is de officiële kaart 5046 van de British Admiralty.

Prijs voor de oefenkaart: €14