NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Examen marifoon: inschrijven voor VHF of SRC ?

marifoon examen

Altaïr Vaarschool is officieel erkend door BIPT

Na het einde van de cursus SRC krijg je een attest waarmee je je kan inschrijven voor het examen. Deze examens worden minimaal eens per maand georganiseerd door het BIPT. De inschrijving dient persoonlijk te gebeuren. U meldt zich aan per mail naar examen@bipt.be

De plaatsen zijn beperkt. Er worden geen plaatsen voorbehouden. Wie eerst inschrijft heeft de eerste keuze.

Let op: Voor deelname aan het examen SRC dien je les te hebben gevolgd bij Altaïr Vaarschool vzw. Altaïr geeft dit attest op het einde van de laatste les. Dit attest is slechts één jaar geldig.

Het examen bestaat uit multiple choicevragen. Indien je geslaagd bent ontvang je enkele dagen later je brevet thuis.

Hoe  deelnemen aan het examen? 

Beperkt certificaat  van radiotelefonist “VHF”

Het VHF-examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen betreffende de materie die behandeld wordt in deel A van dit leerboek.

Om te slagen moet u 60% van de punten halen. Er wordt geen vrijstelling van de examenstof verleend. Een goed antwoord is 1 punt waard, elk foutief antwoord of geen antwoord is 0 punten waard.

Certificaat voor kustvaartschepen “SRC” 

Het SRC-examen bestaat uit 33 meerkeuzevragen.

Hiervan zijn er 10 vragen VHF (deel A) en komen er 23 vragen uit deel B (SRC) van dit leerboek.

Om te slagen moet u 60% van de punten halen in totaal, en 50% voor elk onderdeel apart. Er wordt geen vrijstelling van de examenstof verleend. Een goed antwoord is 1 punt waard, elk foutief antwoord of geen antwoord is 0 punten waard.

Voorwaarden voor toelating tot de examens 

De kandidaten moeten:

  - de nationaliteit hebben van een EU-lidstaat of over een niet-vervallen verblijfsvergunning beschikken;

  - een officieel document voorleggen waaruit hun identiteit blijkt;

  - ten minste 15 jaar oud zijn;

  -  uiterlijk 10 werkdagen voor de gewenste examendatum hun verzoek om deelname toesturen aan de hand van         het officiële formulier van het BIPT of via de website;

  - voor datzelfde examen niet gezakt zijn minstens een maand voor de inschrijving;

  - niet op een ander tijdstip voor hetzelfde examen ingeschreven zijn.

Om te mogen deelnemen aan een examen met betrekking tot een “SRC”- bedieningscertificaat, moet de kandidaat een attest voorleggen waarop is vermeld dat een cyclus van ten minste 8 lesuren met succes is gevolgd in een door het BIPT erkend opleidingscentrum, waarvan 4 uur bestond uit praktijk en 4 uur uit theorie. Het attest is na het einde van de opleiding 1 jaar geldig.

Hoe inscrijven voor een VHF- of SRC-examen?

Daarvoor stuurt u een mail naar het adres examen@bipt.be met uw naam, voornaam, (post)adres, telefoonnummer, en kopie van beide zijden van uw identiteitskaart en een foto in het formaat van een pasfoto (op witte achtergrond).

De inschrijvingskosten zijn niet terugbetaalbaar. In geval van annulering meer dan een week voor het examen of op vertoon van een medisch attest kunnen de inschrijvingskosten voor een andere datum worden gebruikt.

Voor het SRC-examen voegt u ook nog een attest van SRC-opleiding toe van een erkend opleidingscentrum.

Dat attest is maar één jaar geldig. Na de uiterste datum zal het attest niet meer worden aanvaard.

BIPT zal contact opnemen om examendata voor te stellen. Na registratie van uw aanvraag zal u een bevestigingsmail ontvangen waarin informatie wordt meegedeeld in verband met betaling en andere zaken.

Inschrijven kan tot twee weken voor de datum van het examen en zolang er plaatsen beschikbaar zijn.