NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Hoe begin je met leren varen?

Kunnen varen is meer dan een plastic kaartje op zak hebben

1. Schrijf je in voor een cursus beperkt of algemeen stuurbrevet of yachtman.

2. Maak je examendossier aan bij ons examencentrum.

3. Schrijf je in voor een praktijkopleiding motorvarenzeilen of yachtman.

4. Doe je praktijktest.

5. Zet je Belgisch brevet om in een internationaal ICC bij ons examencentrum.

6. Schrijf je in voor een cursus VHF of SRC.

Waar wil je gaan varen?

  • Op binnenwateren, zoals rivieren en kanalen? Op stilstaand water zoals meren?
    Kies dan Beperkt Stuurbrevet.
  • Op binnenwateren maar ook op water met getij, zoals dicht langs de kust of op de Schelde?
    Kies dan Algemeen Stuurbrevet.
  • Langs de kust en op zee? Kies Yachtman.

Doe je eerst praktijk of theorie? Maakt niet uit.
Begin met dat waar je nu tijd voor hebt.

Ga je zeilen?

 Lees meer over het Nieuwe Belgische brevettensysteem, de theorie-examens en de praktijktesten

Brevetten zeilen met kajuitjachten

Kolom 1  opsomming van praktijkopleidingen
Als je de praktische kennis van een niveau beheerst, dan vink je het betreffende vakje aan.
De laatste dag van het niveau Competent Crew kan je de praktijktest zeilen afleggen.
De laatste dag van het niveau Day Skipper kan je de praktijktest yachtman afleggen.

Kolom 2  opsomming theoriecursussen en examens
Als je in een examen slaagt, dan vink je het betreffende vakje aan.
Kolom 3  opsomming van praktijktesten
Als je in een test slaagt, dan vink je het betreffende vakje aan.

Kolom 4  opsomming van de brevetten

praktijk
opleidingen

geslaagd in
theorie examen

geslaagd in
praktijktest

 brevetten

Aspirant Crew

 

 

 

Competent Crew

Havenmanoeuvres

Beperkt Stuurbrevet

aanvulling Algemeen Stuurbrevet

Zeilen

Op motor varen

Algemeen
Stuurbrevet Motor en Zeil

Day Skipper

aanvulling Yachtman

 

 

 

Day Skipper / yachtman

 

 

Yachtman

Yachtman Motor en Zeil

Coastal Skipper

 

 Instructor

Altaïr instructor / examinator

Brevetten motorboot varen

praktijk
opleidingen

geslaagd in
theorie examen

geslaagd in
praktijktest

 brevetten

Havenmanoeuvres

 

Beperkt Stuurbrevet

Op motor varen

Beperkt
Stuurbrevet Motor

 

aanvulling Algemeen Stuurbrevet

 

Algemeen
Stuurbrevet Motor

 

aanvulling Yachtman Yachtman   Yachtman Motor