NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Vragen Stuurbrevet - wanneer heb ik een vaarbewijs nodig?

Wat is een Belgisch stuurbrevet?

Het stuurbrevet is de officiële Belgische benaming voor een vaarbewijs. Indien je vaart met een snelle motorboot (die meer dan 20 km/uur kan varen) of een grote boot (die langer is dan 15 m), dan moet je beschikken oveer een stuurbrevet.

Er zijn 2 soorten stuurbrevet:
Met het beperkt stuurbrevet mag je varen op de binnenwateren (daar waar geen zeeschepen varen).
Met het algemeen stuurbrevet mag je bovendien ook varen op de Beneden-Zeeschelde en langs de kust.

Wat is een examendossier?

Een examendossier bestaat uit alle elementen die nodig zijn om het stuurbrevet te bekomen. Wij zijn door de overheid (FOD Mobiliteit en Vervoer) erkend om dit dossier voor jou te beheren. Dit is in het cursusgeld bij Altaïr inbegrepen. Je hoeft hiervoor niet extra te betalen.

Let op: Het theoretisch examen wordt afgenomen door de FOD Mobiliteit en Vervoer en ieder examendeel moet je bij hen reserveren en ook betalen (44 Euro per examen).

Gaat Stuurbrevet het Yachtmanbrevet vervangen?

NeenHet Yachtman brevet heeft behoorlijk meerwaarde. Meer en meer verhuurbedrijven van jachten op zee beoordelen de huurder niet alleen op het bezit van een brevet, maar ook op ervaring en kennis. En met Yachtman héb je dat. 

Kan ik als niet-Belg een Belgisch stuurbrevet bekomen? Ja, Je dient het examen wel in België af te leggen. Je eigen nationaliteit speelt geen rol.

Je moet wel in België wonen of de Belgische nationaliteit hebben als je het ICC wil aanvragen.

Is het Stuurbrevet alleen voor motorboten? Oorspronkelijk was dat wel de bedoeling. Het stuurbrevet is in het leven geroepen om te varen op de binnenwateren in België. In het kader van de nieuwe wet op de pleziervaart, is het algemeen stuurbrevet ook van toepassing voor het varen op zee tot 6 mijl uit een kust. En daar kan ook gezeild worden. Dus in de toekomst zal het stuurbrevet ook waarde hebben voor het zeilen dicht bij de kust. In de nieuwe wet is een verdubbeling: stuurbrevet zeilen én stuurbrevet motorbootvaren. Het verschil is... de praktijktest zeilen.
Ik ga met een jetski varen. Heb ik een stuurbrevet nodig? Ja, zeker. Er is geen speciaal "jetski-brevet".
Heb ik op zee een stuurbrevet verplicht nodig? Ja, voor wie met een boot vaart, die sneller kan dan 20km/uur of langer is dan 15m.
Ik wil een jacht huren op zee in het buitenland. Is het stuurbrevet voldoende? Ja en neen. Dit is een dubieus antwoord.
Wettelijk gesproken: ja. Het algemeen stuurbrevet is officieel erkend in alle landen waar je een boot voor het varen op zee kunt huren. Veel zeilers maken hier gretig misbruik van, omdat een stuurbrevet nu eenmaal eenvoudiger te behalen is dan een yachtman brevet.
Verstandelijk gesproken: neen, want in de huidige wetgeving is er geen degelijke praktijkkennis vereist.
Praktisch gesproken: neen. Meer en meer verhuurders vragen naast een relevant brevet ook een maritiem cv voor te leggen. Met alleen een brevet, maar onvoldoende praktijkervaring krijg je in veel gevallen de boot niet meer mee.
Is het Belgisch stuurbrevet internationaal erkend? Ja, zeker toch in Europa. De meeste landen zullen het Belgisch stuurbrevet erkennen maar je kunt voor het plannen van uw reis in het buitenland even informeren. Probleem is dat de Belgische brevetten enkel in het Nederlands en Frans beschikbaar zijn. Je kan met een stuurbrevet een ICC aanvragen, dat de meeste verhuurbedrijven gemakkelijker herkennen.
Ik heb weinig tijd en wil zelfstudie doen. Wat raad je me aan? Maak tijd. Volg een cursus.
Is de cursus Stuurbrevet voldoende om op zee te gaan varen? Met de kennis van de cursus Algemeen Stuurbrevet ken je voldoende om dicht bij (in het zicht van) de kust te varen. Bijvoorbeeld Nieuwpoort-Oostende.
Is Stuurbrevet equivalent met het Nederlandse Vaarbewijs? Ja.
  • Beperkt Stuurbrevet = Vaarbewijs I
  • Algemeen Stuurbrevet = Vaarbewijs II
Waar vind ik goede cursusboeken Stuurbrevet? Bij Altaïr uiteraard :) Altaïr gebruikt de meest veelzijdige cursusboeken die je in België kunt vinden: het leerboek Stuurbrevet, 272 pagina's en het Grote Oefenboek met meer dan 2.600 examenvragen. De boeken worden uitgegeven door een professionele en gespecialiseerde uitgeverij "Alcyone Nautic Editions".
Welk lesmateriaal heb ik nodig? Voor het examen is er buiten de leerboeken niets meer nodig.
Praktisch: wie met een jacht gaat zeilen of met een grotere motorboot op ruimer water gaat varen raden we aan een passer en een plotter aan te schaffen.
Kan ik het lesmateriaal op voorhand bestellen? Ja, je kunt dit bestellen via het formulier. Het materiaal wordt per post geleverd. Er komen dan nog portkosten bij.