NLFR
Zeezeilschool voor alle niveaus

Veelgestelde vragen Zeilopleidingen

Moet ik aan kleinzeilerij gedaan hebben vooraleer met zeezeilen te beginnen? Neen, je kan ineens starten met kajuitzeilen. Lang geleden ging men ervanuit dat je eerst kleinzeilerij moest gedaan hebben, maar tijden veranderen. Natuurlijk begin je niet met zeilen op een 50 voet. Kleinere jachten zijn gevoeliger en daarmee leer je het zeilgevoel beter. De opleidingen bij Altaïr zeilschool gebeuren op moderne comfortabele jachten vanaf 32 voet tot ca 43 voet.
Ik zou wel willen leren zeilen, maar ik ben bang van zeeziekte.  Goed nieuws, de meeste mensen worden niet zeeziek. Je kan altijd preventief een "pilleke" nemen tegen zeeziekte. Wij kunnen er aanbevelen die degelijk werken. En als het niet nodig is (vandaar preventief), dan schaadt het niet.
Wat zijn Praktische Vaardigheden? Dat wat je moet kennen en beheersen om te kunnen zeezeilen hebben wij ingedeeld in 14 hoofdstukken: nautische begrippen, het schip vaarklaar maken, behandeling van de zeilen, sturen en zeilmanoeuvres, afmeren en ankeren, navigatie, toepassen van reglementen, veiligheid en het leven aan boord, jachtetiquette, weerkunde, maritieme communicatie, ehbo, pechverhelping en manoeuvreren op motor. Het geheel van al deze handelingen of kennisonderdelen noemt Praktische Vaardigheden. Deze zijn in detail opgenomen in een Persoonlijk Logboek. Hierin noteert je instructeur je dagelijkse vorderingen. Wij raden je aan zo een Persoonlijk Logboek aan te schaffen. Dit gaat heel je opleiding mee. Je kunt aan iedere instructeur tonen hoever je gevorderd bent.
Wat is Actieve Vaartijd? De Actieve Vaartijd wordt uitgedrukt in het aantal mijlen dat je actief bent tijdens een zeilopleiding. Het is een norm waaraan je dient te voldoen om een bepaald niveau te behalen. Voor Competent Crew en Day Skipper bedraagt dit 250 mijl én 4 nachturen elk
Wat heb ik aan een echte zeezeilopleiding? Je leert wat er aan boord gebeurt en je leert zelf actief mee te zeilen. Je gaat daardoor het zeilen intenser beleven. Bij voorkeur leer je zeilen bij een bekwame zeilschool. Leren zeilen van familie of vrienden houdt het risico in dat je de verkeerde handelingen aangeleerd krijgt.
Wat houdt een zeezeilopleiding in? Leren zeilen is niet alleen aan het roer staan. Het is niet alleen aan de touwen trekken en de zeilen hijsen. Zeezeilen houdt in dat je op reis gaat met een jacht. Je leert een reis voor te bereiden, rekening te houden met het weer, getijden en stroom. Het is teamwork. Je leert je aan te passen aan je mogelijkheden en beperkingen. Het is een levenswijze.
Hoe lang duurt het voordat je een brevet haalt? Totdat je het onder de knie hebt. Het hangt af van je voorkennis, van je handigheid, van het weer. Daarom kunnen we slechts gemiddelden geven. Aspirant Crew behaal je in bv twee weekends. Competent Crew in ca 5 dagen. Day Skipper in ca een week én een weekend havenmanoeuvres. 
Hoe lang duurt een opleiding? Je kunt een niveau behalen volgens verschillende formules. Zo kun je stage lopen per weekends, tijdens een midweek, een week of zelfs langer durende tochten. In de planning vind je voor welke brevetten de formules van toepassing zijn.
Ik had me ingeschreven voor Aspirant crew, maar heb dit niveau niet gehaald. Moet ik opnieuw beginnen? Zoals eerder gezegd: je volgt opleiding todat je het kunt. Dat wil zeggen dat je wanneer je een niveau tijdens bv een midweek niet haalt, je gewoon een extra weekendje doet om af te ronden. Je moet dus niet een volledige midweek opnieuw doen. Als je toch een volgende midweek doet kan je natuurlijk méér doen dan wat er tekort is voor het vorige niveau. Je begint al direct aan het volgende niveau.
Ik ben al eens met iemand gaan meezeilen. In welk niveau kan ik dan best starten met de opleiding? Dat hangt af van hoe goed die persoon uitleg gegeven heeft of van hoe goed je opgelet hebt. In ieder geval geef je bij inschrijving aan, welk niveau je denkt te bezitten. Onderschat je jezelf, dan zal de instructeur dat bijsturen en ga je sneller vooruit dan verwacht. Overschat je jezelf, dan worden de tekorten ingehaald en duurt de opleiding langer dan verwacht.
Waarom zou ik voor Altaïr kiezen om een zeilopleiding te volgen? We hebben een zeer uitgebreid programma, veel klassikale cursussen, nieuwe en aangename jachten en enthousiaste instructeurs. En dat doen we nu al 36 jaar. 
Ik wil meezeilen en actief kunnen helpen. Welk niveau moet ik kiezen? Competent Crew. Een ervaren bemanningslid is iemand die de nodige vaar- en zeilhandelingen uitvoert en initiatief neemt zonder dat de schipper opdracht moet geven. Bijvoorbeeld kan een Competent Crew als taak krijgen om verantwoordelijk te zijn voor de goede stand van het voorzeil. Wanneer de windrichting of windkracht verandert, moet een Competent Crew in staat zijn zelf te beslissen hoe de zeilstand moet aangepast worden én dit correct uitvoeren. Een Aspirant Crew moet dit inzicht niet hebben.
Ik wil een zeiljacht huren in Kroatië. Welk zeilniveau moet ik beheersen? Day Skipper. Naast zeiltechniek moet je ook elementaire navigatie kennen, moet je een eenvoudige tochtplanning kunnen maken in beschut water en een bemanning kunnen leiden; ook al is het je eigen famillie ! 
Ik wil een zeiljacht huren in Griekenland. Welk zeilniveau moet ik beheersen? Dat hangt af van het gebied waar je gaat zeilen. Zeilen in Griekenland bestaat eigenlijk niet. Je gaat wel zeilen in de Saronische Golf, nabij de Ionische eilanden, in de Sporaden. Hier is Day Skipper voldoende. In de Cycladen, in de Dodecanesos kan het er heftig aan toe gaan. Hier is Coastal Skipper aan te bevelen.
Ik wil een zeiljacht huren aan de Belgische kust. Welk zeilniveau moet ik beheersen? Day Skipper. Wil je oversteken naar Engeland, eventueel bij zwaarder weer, dan is Coastal Skipper aan te bevelen. 
Kan ik tijdens een zeilopleiding ook leren op motor vertrekken en aanmeren? Om op motor te leren vertrekken of aan te meren, dus om havenmanoeuvres te leren, hebben wij speciale weekends voorzien. Dit zijn vrij intensieve weekends waarin alle facetten van op motor varen (met zeiljacht) aan bod komen.
Moet ik ook theoriecursussen volgen om te leren zeilen? Neen. Er zijn geen aparte theoriecursussen zeilen. De nodige theoretische achtergronden worden aan boord behandeld. Wel bestaan er klassikale cursussen over navigatie, reglementen en veiligheid, nodig om het examen af te leggen van Stuurbrevet of Yachtman.