NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Cursusboeken Stuurbrevet

Een lespakket Stuurbrevet

Om de snelcursus optimaal te volgen raden wij aan het Pakket Stuurbrevet én een Oefenkaart te bestellen. Het is geen verplichting om dit aan te schaffen.

Prijs Pakket Stuurbrevet: €112 ... €98
Prijs Oefenkaart: €14
Je kan de boeken ook apart bestellen.

Hoe bestellen?

Je kan het Pakket Stuurbrevet Beknopt én de Oefenkaart nu online bestellen. Het wordt dan per post opgestuurd met extra portkosten.

Of je kan wachten tot de eerste les. De boeken en het materiaal worden ter inzage getoond. Je kan dan beslissen of je deze neemt. Je betaalt ter plaatse.

De zetduivel heeft parten gespeeld...  Errata én aanvullingen

cover stuurbrevet

Stuurbrevet Cursusboek

Dit boek is opgesteld om met kennis te kunnen deelnemen aan het examen. Het maakt de leerstof levendig met talrijke illustraties. Nuttig naslagwerk voor aan boord.

Inhoud
Zee- en vaarkaarten - Betonning - Getijden en Stroom - Navigatie.
Internationaal zee-aanvaringsreglement.
Reglementen voor de Binnenwateren en de Beneden-Zeeschelde. Belgisch Kustreglement.
Weerkunde  -  Veiligheid  -  Manoeuvres  -  EHBO  -  Motoren.

Auteur: dr. Carlo Peetroons - Yachtnavigator
De auteur heeft meer dan 38 jaar ervaring als lesgever. Hij was mede-adviseur van het wetsvoorstel tot de nieuwe wetten (2015-2022) inzake de pleziervaart. Actief bij het opstellen van nieuwe examenvragen Stuurbrevet.
Omslag en opmaak: Alcyone Nautic Editions bv.
13° herziene druk 2021 - Drukkerij Universa Wetteren
Aantal pagina's A4: 272 in kleur
Inkijk exemplaarklik hier

Prijs voor het Cursusboek€64

oefenboek

Het Grote Oefenboek Stuurbrevet

Dit boek is opgesteld volgens de laatste exameneisen.

Inhoud
2.629 meerkeuzevragen, ingedeeld volgens de officiële examenonderdelen: reglementen, navigatie, veiligheid & manoeuvers.

Auteur: dr. Carlo Peetroons - Yachtnavigator
De auteur heeft meer dan 38 jaar ervaring als lesgever.Hij was mede-adviseur van het wetsvoorstel tot de nieuwe wetten (2015-2022) inzake de pleziervaart. Actief bij het opstellen van nieuwe examenvragen Stuurbrevet.
Omslag en opmaak:Alcyone Nautic Editions.
3° herziene editie 2021 - Drukkerij Universa Wetteren
Aantal pagina's A4: 232 met illustraties in kleur

Prijs voor het Oefenboek: €48

Oefenkaart

Zeekaart - oefenkaart

De tientallen oefeningen worden uitgevoerd op een oefenkaart. Deze kaart omvat het Kanaal tussen Dover en Boulogne. Het is dezelfde oefenkaart die je ook op het examen Yachtman zult tegenkomen. Het is de officiële kaart van de British Admiralty 5046.

Prijs voor de oefenkaart: €14