NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Altaïr Opleidingen

Info nieuwe wetgeving Yachtman - Stuurbrevet

Info nieuw examensysteem

Info Praktijkexamens 2021

Gratis inkomkaarten op verzoek: klik hier.

 

Beurskortingen*

10% op cursussen Yachtman - Stuurbrevet - SRC - VHF

10% op alle standaard zeil- en motorbootstages

5% op alle Ervaringstochten

* korting geldig bij betaling ter plaatse, niet cumulatief met andere promoties.

 

Volg geen Stuurbrevet-online

Vaarbewijs halen, vuurtoren 2

Vijf redenen waarom live les volgen best scoort

Zelfstudie / onlinecursussen scoren zeer slecht.   lees meer

Nieuwe wetgeving erkende vaaropleidingen voor het Stuurbrevet

Wat verandert er in 2020? lees meer


Onthutsende enquête

De leerstof voor het examen Stuurbrevet is zeer uitgebreid en de meeste cursisten onderschatten de tijd nodig om alles te begrijpen. Tijdens het theorie-examen worden vragen steeds meer praktisch gericht en zijn deze moeilijker uit het hoofd te leren. Je hebt wel degelijk inzicht nodig om te kunnen slagen. Dit leer je nooit uit een lesboek door zelfstudie en nog minder via een onlinecursus. Het aantal cursisten dat slaagt na zelfstudie of een onlinecursus daalt zienderogen.

Een onderzoek naar het slagingspercentage leert ons dat slechts 48% slaagt na zelfstudie of na een onlinecursus. Zij die een degelijke klassikale cursus volgden hebben een aanvaardbare slaagkans. De slaagkans na het volgen van een snelcursus bedraagt 76%, na een avondcursus (10 avonden) is dit zelfs 94%.

Dus wees kritisch tegenover valse slogans die luiden als 100% slaagkans. Tenzij je echt bedrogen wilt worden. Leren varen doe je niet uit een lesboek noch online. Onze lesgevers bezitten alle pedagogische kwalificaties om je de vereiste inzichten bij te brengen. Dit maakt hét grote verschil en is tevens de garantie van je succes.

Vijf redenen waarom live les volgen best scoort

Er is geen betere manier om je talenten in de pleziervaart te ontwikkelen dan door live lessen te volgen. Altaïr Opleidingen benadrukt dat de interactie met de lesgevers het snelst tot de beste kennis en vaardigheden leidt.

Theorie én praktijk: de enige combinatie die werkelijk werkt

Leren varen doe je in eerste instantie voor je plezier. Dat plezier vergroot naarmate je sneller vordert. Per definitie is pleziervaart uitermate actief. Een activiteit leer je het best door het te doen. Altair Opleidingen stelt een op ervaring en kennis gebaseerd samenspel voor van leren en kunnen uitvoeren.

De passiviteit van zelfstudie geeft een vals gevoel van kennis

Op het voordek met een laptopje op je schoot is niet de manier om te studeren. Het lijkt leuk, maar werkt niet. Er is een grote zelfdiscipline vereist, die de meesten onderschatten. Je Altaïr-trainer zal jouw volharding stimuleren. Samen leren, evolueren en evalueren is de meest efficiënte manier om je nieuwe hobby boeiend te maken.

cursisten aan dek

Vermijd isolement en profiteer van de wisselwerking met jouw medecursisten

Zeker in de pleziervaart is de opgedane ervaring in de realiteit van monumentaal belang. De beleving op het water kent talloze dimensies die onmogelijk op het computerscherm kunnen weergegeven -laat staan ervaren- worden.

Door enkel de antwoorden op examenvragen van buiten te leren, maak je misschien kans om het brevet te behalen. Misschien.

Maar het op moment dat je met voldoende kennis je boot moet losgooien en moet uitvaren slaat de stress toe en wordt het risico op ondoordachte manoeuvres en zelfs paniek veel groter. En weg is het plezier.

Vingerspitsgevoel aanscherpen

Online studie volgt de actualiteit amper. De examenvragen worden continu verbeterd en bijgewerkt. Er worden steeds meer denkvragen gesteld, zodat uit het hoofd leren verleden tijd is. Leren nadenken en conclusies trekken is het belangrijkste onderdeel van een Altaïrcursus. Daar heb je een ervaren coach voor nodig die onmiddellijk inspeelt op je vragen.

Het succes van een opleiding wordt bepaald door de interactie tussen de cursist en de lesgever. Altaïr motiveert iedere cursist om na te denken en om praktische oefeningen te maken.

Goed zeemanschap aankweken en toepassen

Als je iets doet op een boot heeft dat vele gevolgen. De Altaïr-lesgever besteed aandacht aan oorzaak en gevolg door de samenhang te behandelen. Dat vergroot het inzicht bij de cursist op een prikkelende en leerzame manier.

Het is ook de enige methode om de juiste attitudes bij te brengen, het veelbesproken ‘goed zeemanschap’. Dit gedrag is boeiend, vermijdt risicosituaties en vergroot vanzelf de samenhorigheid van iedereen die varen plezierig wil houden.

De inschrijving voor het examen Stuurbrevet en het bekomen van het brevet wijzigt vanaf 15 januari 2020


Vereisten

De vaarbevoegdheidsbewijzen worden afgegeven door de administratie, als aan volgende voorwaarden is voldaan:
 • minimumleeftijd 16 jaar;
 • medisch geschikt;
 • geslaagd in theoretisch gedeelte;
 • geslaagd in de praktijktest.

Aanvraag

 • Inschrijven voor het examen stuurbrevet gebeurt aan de hand van het inschrijvingsformulier onderaan.
 • U stuurt het formulier naar één erkende federaties die instaan voor het beheer van uw dossier.
 • Zij helpen u bij de gehele procedure en geven alle nuttige informatie
 
Het theoretisch examen = een meerkeuzeproef op computer
 • Inschrijving: Online inschrijving met uw ID-kaart voor deelname aan computerproef. Dit kan pas nadat u bij een federatie bent ingeschreven.
 • Per deelname aan een theoretisch examen dient 38 EUR betaald te worden.

 • De praktisch modaliteiten staan binnenkort online.
 
De praktijktest
 • Tot eind 2020 gelden volgende voorwaarden:
  • ofwel vaart u mee met iemand die een stuurbrevet heeft:
   • minimaal twaalf uren ervaring worden genoteerd in uw dienstboekje;
   • dienstboekje wordt bezorgd  aan de federatie;
   • federatie zorgt voor de aanvraag van uw brevet bij de FOD.
  • ofwel volgt u een praktische cursus in een vaarschool. Dan volstaan zes uur praktijkervaring.

 • Vanaf 1 januari 2021 is er een praktijktest verplicht:
  • De minister bepaalt welke praktische kennis en vaardigheid voor de verschillende vaarbevoegdheidsbewijzen en het radarbrevet nodig geacht zijn.
  • De administratie bepaalt welke onderdelen en op welke wijze deze tijdens het praktisch examen moeten getest worden.
  • Afgenomen door een persoon met voldoende ervaring die zelf het brevet heeft.
  • Verdere informatie volgt.
 
EXAMENDAGEN theoretisch examen:

Berchem :
 • van 1 april tot 30 september: dinsdag en donderdag,   09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.
 • van 1 oktober tot 31 maart : enkel donderdag, 09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.
Brussel :
 • donderdagnamiddag, 13.00 - 16.00 u.

Oostende :

 • van 1 april tot 30 september: dinsdag en woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.
 • van 1 oktober tot 31 maart: enkel woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.
 

Gelijkwaardigheid van andere certificaten

Er bestaat een Commissie voor de pleziervaart die de gelijkwaardigheid van andere certificaten met het stuurbrevet voor de pleziervaart onderzoekt.
 
De houder van één van deze vijf certificaten mag op de Belgische scheepvaartwegen varen zonder in bezit te zijn van een stuurbrevet:
 • Yachtnavigator (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Yachtman (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Vaarbewijs A (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Rijnschipperspatent (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Vaarbewijs B (gelijkwaardig aan een beperkt stuurbrevet)
 

Nieuwe wetgeving voor de pleziervaart - Altaïr bouwt mee aan de toekomst

Altaïr dankt de Overheid om de sector de gelegenheid te hebben gegeven om op een positieve en interactieve wijze samen te werken aan de toekomst van de pleziervaart. De Belgische Overheid maakt momenteel haar werk van de hervorming van de pleziervaartwetgeving om de veiligheid van de pleziervaarder te garanderen en om te sensibiliseren tot het volgen van een degelijke opleiding. De nieuwe pleziervaartwet en uitvoeringsbesluiten zullen deze zomer aangekondigd worden. Bij de ontwikkeling werd steeds met een aantal basisprincipes rekening gehouden, namelijk dat de inhoud van de pleziervaartwet zinvol, haalbaar en betaalbaar moet zijn. Dit moet er tevens toe leiden dat ook in België een modern opleidingssysteem ontstaat, zodat er geen buitenlandse brevettenvlucht meer nodig is.

Altaïr heeft een positieve bijdrage tot volgende punten:

 • Er komt geen verplicht vaarbewijs voor het varen op zee, tenzij een internationaal akkoord wordt bereikt dienaangaande. In dit geval zullen onze nieuwe Belgische pleziervaartbrevetten op het peil staan van de internationale vereisten. Altaïr stelt graag haar expertise ter beschikking indien een eventuele verplichting aan de orde zou komen.
 • De vaarbevoegdheid van de brevetten wordt uitgebreid. Het Algemeen Stuurbrevet zal bovenop de binnenwateren en de Schelde een zone van 6 NM op zee voorzien. Het Yachtman brevet wordt waarschijnlijk uitgebreid van 50 naar 200 NM.
 • De opleidingen en examens voor de verschillende brevetten worden voortaan modulair opgebouwd. Dit biedt voor de kandidaten Yachtman het voordeel dat zij niet getoetst zullen worden voor de examenstof van de niveaus Stuurbrevet.
 • De bestaande benamingen van de brevetten blijven behouden: het Beperkt Stuurbrevet, het Algemeen Stuurbrevet, het Yachtman brevet en het Yachtnavigator brevet. Alleen de inhoud en de vaarbevoegdheid van deze brevetten worden gewijzigd zodaning dat geen nieuwe internationale informatieronde noodzakelijk wordt. Tevens komt er een onderscheid tussen motorvaren en zeilen.
 • De meerkeuze examenvragen van de Overheid werden grondig nagekeken en verbeterd. Deze operatie is nog steeds lopende voor de vakken reglementen, navigatie, uitrusting, weerkunde, veiligheid en communicatie. Absurde vragen werden en worden verwijderd. Bij het opstellen van nieuwe vragen wordt er gestreefd naar een evenwichtige mix van enerzijds vragen waarvoor parate kennis vereist is en anderzijds praktisch gerichte denkvragen. Dit alles onder controle van de examencommissie, waarin deskundige pleziervaarders zetelen benoemd door de Minister.
 • Er komen door de Overheid erkende opleidingscentra voor de praktijkmodules van het Stuurbrevet en het Yachtman brevet.
 • Om het Stuurbrevet te bekomen moet de kandidaat aantonen over voldoende en verantwoorde praktijkervaring te beschikken aangaande motorvaren (voor iedereen) en zeilen (voor zeilers). Om het Yachtman brevet te bekomen wordt de praktijkervaring van de kandidaat geëvalueerd door een erkende vaarschool tijdens de praktijkmodule, en moet de kandidaat zijn bekwaamheid aantonen als schipper die de vereiste navigatiekennis bezit.
 • Er zal de mogelijkheid geboden worden aan Yachtman kandidaten om, op voorstel van de evaluatiecommissie benoemd door de Minister, een behoorlijke praktische ervaring te bewijzen, die hen vrijstelt van een beoordeling van de praktijkmodule voor het Yachtman brevet.
 • Er zullen soepele overgangsmaatregelen komen, die een voldoende lange periode van kracht blijven. De nieuwe brevetten zullen een beduidende meerwaarde bezitten, vergeleken met de oude gelijknamige brevetten. Altaïr pleit ervoor dat bezitters van de oude brevetten, zonder extra examens of testen, hun brevetten kunnen omruilen in de nieuwe structuur.                                     
 • De pleziervaartuigen ingezet voor bedrijfs- of beroepsdoeleinden zullen slechts eens om de vijf jaar moeten geschouwd worden door de Belgische Overheid.
 • Schippers die met bovenvermelde vaartuigen in de Belgische wateren varen zullen moeten beschikken over een officiëel Yachtman brevet. De opleiding Yachtman heeft een volwaardig maritiem niveau, dat theoretische én praktische kennis garandeert.   
 • Schippers die met bovenvermelde vaartuigen buiten de Belgische wateren varen zullen over een STCW vaarbevoegdheid moeten beschikken. Maar het nieuwe brevet van Yachtman zal zonder overlapping van leerstof noch ingangsproef toegang verlenen tot de vereiste professionele STCW opleidingen. Dit betekent dat de instapdrempel van Commercial Yachting voor de internationale wateren wordt verlaagd. Altaïr pleit voor een vrijstelling van de STCW vaarbevoegdheid voor instructeurs van vaaropleidingen in de ‘niet commerciële’ vaart.
 • De verplichte basisuitrusting voor pleziervaartuigen zal aangepast worden aan de huidige tijden en behoeften. Deze uitrusting zal afhankelijk zijn van het gebied waarin gevaren wordt.
 • De pleziervaartuigen zullen, qua radio-communicatie, een maximum aan veiligheid bieden in zowel de Belgische Wateren als in de internationale wateren. We denken aan de EPIRB dat het enige baken is dat zekerheid biedt onder de koepel van het internationaal GMDSS veiligheidsysteem. Bovendien wordt ook de marifoon een deel van de verplichte uitrusting.
 • Altaïr heeft concrete voorstellen gedaan i.v.m. de problematiek van de registratie van demovaartuigen. Hierdoor zullen handelaars gevrijwaard zijn van hoge kosten en een tijdrovende procedure. 

Altaïr wenst verder:

 • dat ALLE beoefenaars van de pleziervaart aan hun trekken komen en niet alleen deze die lid zijn van de watersport- en pleziervaartfederaties in dit land,
 • dat bovendien particuliere initiatieven kunnen erkend worden als representatieve organisaties,
 • dat de regelgeving en de evaluatie van de kennis vereist voor de verschillende brevetten uitsluitend onder de controle blijft van de Belgische Overheid.

Altaïr werkt actief mee aan de herziening van de examenvragen.

De bestaande vragen over Reglementen, Navigatie, Veiligheid, Meteo en Zeemanschap werden kritisch bekeken. Nutteloze vragen werden verwijderd, andere duidelijker geformuleerd.

De te kennen leertof werd tot in de kleinste details uitgewerkt en neergeschreven. Dit ten voordele van de cursist die dan nauwkeurig weet wat hij/zij moet kennen om optimaal te kunnen slagen in het examen.