NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

ICC aanvragen - internationaal vaarbewijs

  • Het ICC vaarbewijs is een internationaal certificaat voor de pleziervaart dat in veel Europese landen wordt erkend.
  • Het ICC wordt afgeleverd aan Belgen of aan personen die in België een officiele verblijfplaats hebben, dus die een Belgisch Rijksregisternummer hebben, d.w.z. indien je de Belgische nationaliteit bezit of een verblijfsvergunning. Je vindt dit nummer op je identiteitskaart.
  • Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het over een gepast Belgisch vaarbewijs te beschikken en een aanvraagformulier in te dienen bij het Nautisch Instituut voor de Pleziervaart vzw.
  • Het ICC is een certificaat waardoor het gemakkelijker wordt om in het buitenland met een boot te varen. Dit certificaat is geen vervanging van de in België erkende brevetten.
ICC kaart voorkant
ICC kaart achterkant

benaming

geldig voor

welk brevet moet je hebben om het ICC te krijgen?

ICC-I
Inland Waters

het varen op de binnenwateren

Algemeen of Beperkt Stuurbrevet

ICC-C
Coastal

het varen op zee langs de kust

Algemeen Stuurbrevet of
Yachtman of Yachtnavigator

ICC-IC
Inland Waters + 
Coastal

het varen op de binnenwateren én
het varen op zee langs de kust

Algemeen Stuurbrevet

Staat er op het ICC ook nog de letter M of S, dan mag je met een motorboot of zeilboot varen.
Je bekomt de S door te verklaren op eer dat je kunt zeilen.

Vervangt het ICC het brevet Yachtman?

neen

Is het ICC - C verplicht?

neen

Kan ik met een buitenlands brevet een ICC aanvragen?

neen

Bewijst een ICC dat ik bekwaam ben om te varen?

neen

Is er een ICC cursus?

neen

Is er een ICC examen?

neen

1.  Aanvraagformulier invullen


Je dient uitsluitend gebruik te maken van het officiële formulier ICC. 
Klik hier om dit aan te vragen. Wij sturen het formulier per mail naar je toe.
  • Je stuurt volledige dossier (punten 1, 2, 3, 4) naar: NIP vzw, Jacobuslei 29 – 2930 Brasschaat

Na het correct invullen van de persoonsgegevens kruis je onder de rubriek VAARBEVOEGDHEID de Belgische vaarbewijzen aan, waarvan je in het bezit bent. Indien je het document elektronisch invult, wordt automatisch aangegeven op welke vaargebieden (I = binnenwateren, C = kustwateren) je recht hebt.

Op de rugzijde van het aanvraagformulier staat bijkomende informatie, waaronder een tabel die aangeeft op welke type ICC ieder nationaal vaarbewijs recht geeft. Vooral voor degenen die het formulier met de hand invullen, is deze tabel van belang.

Bij de rubriek “keuze ICC” geef je aan voor welke type voorstuwing je kiest, motor (M), zeil (S) of beide. De optie motor kan zonder bijkomende voorwaarden worden aangekruist. Indien je de optie zeilen aangeeft, moet je de rubriek daartoe invullen en daarbij verklaren dat je voldoende praktijkervaring met het zeilen heeft. Vrijwel alle zeiljachten beschikken over een motor. Ook voor pleziervaarders die alleen op zeiljachten varen, is het aangewezen de optie motor aan te kruisen.

Tenslotte moet je het document dateren en ondertekenen. Het adres op de ICC-formulieren moet hetzelfde zijn als op het Stuurbevet. Zo niet moet je een nieuw Stuurbrevet aanvragen.

2.  Stuur copie van je brevet mee

Van het bezit van de documenten moet je bewijs leveren d.m.v. een kopie van dit document, dat je met de aanvraag meestuurt. Indien je door het in bezit te zijn van één of meerdere documenten (bv het algemeen stuurbrevet) al recht hebt op zowel I als C, heeft het geen zin om eventueel nog andere vaarbewijzen te vermelden.

3.  Stuur pasfoto mee

Voeg hierbij een recente, duidelijke pasfoto  met afmeting 35 mm x 45 mm (bxh) (in zwart/wit of in kleur) met  een witte achtergrond.

4.  Stuur copie van je ID-kaart mee

Bovendien moet een kopie van de identiteitskaart (recto én verso) worden toegevoegd (kan ook afdruk zijn van informatie bekomen door uitlezen van chip op ID kaart)

5.  Betaling

Betaling van de som van 65 euro op rekening van de het NIP vzw op rekeningnummer

  • IBAN: BE52 4151 2028 9109 BIC: KREDBEBB
    met vermelding van VOORNAAM, NAAM EN GEBOORTEDATUM.

Opmerkingen

  • NOOIT aangetekend versturen.
  • Na ontvangst van een volledig dossier én betaling wordt je ICC aangevraagd bij de overheid. Het kan van dat moment af nog ca 8 weken duren vooraleer je het ICC ontvangt.