NLFR
Yachtman - Stuurbrevet - ICC - Marifonie - SRC/GMDSS

Hoe bekom ik een brevet?

Je bekomt een officiëel zeilbrevet

- door het volgen van één of meerdere opleidingen (theorie én praktijk)
- door het afleggen van één of meerdere theorie-examens en praktijktests
Altaïr verzorgt voor jou

- alle theoretische en praktijkopleidingen
- de dossiers voor het theorie-examen
- alle praktijktests
- het ICC

Zeilen

Kolom 1  opsomming van praktijkopleidingen
Als je de praktische kennis van een niveau beheerst, dan vink je het betreffende vakje aan.
Ben je bij Day Skipper, dan ben je klaar om een praktijktest "zeilen" en "motorvaren" af te leggen.
Ben je bij Coastal Skipper, dan ben je klaar om een praktijktest "yachtman" af te leggen.

 

Kolom 2  opsomming theoriecursussen en examens
Als je in een examen slaagt, dan vink je het betreffende vakje aan. Je ontvangt een deelattest.

Kolom 3  opsomming van praktijktesten
Als je in een test slaagt, dan vink je het betreffende vakje aan. Je ontvangt een deelattest.

Kolom 4  opsomming van de brevetten
Als je alle deelattesten verzamelt, ontvang je het brevet.

praktijk
opleidingen

geslaagd in
theorie examen

geslaagd in
praktijktest

 brevetten

Aspirant Crew

 

 

 

 

 

Competent Crew

 

 

 

 

Day Skipper

 

Beperkt Stuurbrevet

 

 

aanvulling Algemeen Stuurbrevet

 

Zeilen

 

 

Op motor varen

 

  

 

Algemeen
Stuurbrevet MZ
(officiëel)

 

 

 

 

Coastal Skipper

aanvulling Yachtman

 

 

 

 

 

 

 

 

Yachtman

 

Aspirant Yachtman
(niet officiëel)


Yachtman MZ
(officiëel)

Motorbootvaren

Kolom 1  opsomming van praktijkopleidingen
Als je op motorvaren en havenmanoeuvres onder de knie hebt, ben je klaar om de praktijktest 'op motor varen' af te leggen.

Kolom 2  opsomming theoriecursussen en examens
Als je in een examen slaagt, dan vink je het betreffende vakje aan. Je ontvangt een deelattest

Kolom 3  opsomming van praktijktesten

Als je in een test slaagt, dan vink je het betreffende vakje aan. Je ontvangt een deelattest.

Kolom 4  opsomming van de brevetten
Als je alle deelattesten verzamelt, ontvang je het brevet.

praktijk
opleidingen

geslaagd in
theorie examen

geslaagd in
praktijktest

 brevetten

Havenmanoeuvres

 

Beperkt Stuurbrevet
aanvulling Algemeen Stuurbrevet

 

 

 Op motor varen

Beperkt
Stuurbrevet M
(officiëel)


Algemeen
Stuurbrevet M
(officiëel)

 

 

 

Coastal Skipper M

aanvulling Yachtman

 

 

 

 

 Yachtman

Aspirant Yachtman
(niet officiëel)

Yachtman M
(officiëel)